Programska oprema
24.05.2005 10:17

Deli z drugimi:

Share

Informatizacija zvišuje dodano vrednost


Informatizacija je ključ do uspeha.

Integracija proizvodnega in poslovnega dela informacijskega sistema je za vsako podjetje poseben izziv. V Belinki Belles, podjetju, znanem po prozvodnji in trženju premazov za les, so naredili še en pomemben korak v razvoju in z informatizacijo proizvodnje nadgradili svoje dosedanje dosežke pri avtomatizaciji in optimiranju med seboj povezanih poslovnih procesov.

V Belinki se zavedajo, da z višjo tehnološko ravnijo proizvodnje zvišujejo dodano vrednost, hkrati pa s tem skrbijo tudi za kakovostno delovno okolje svojih zaposlenih, saj le-ti pri delu uporabljajo svoje znanje in miselne potenciale, medtem ko rutinska dela opravlja tehnika. “Pridobiti konkurenčno prednost in nove poslovne možnosti sta bila glavna cilja integracije Bellesove proizvodnje v poslovni sistem SAP R/3,” je povedal Bojan Kos, pomočnik uprave za informatiko v Skupini Belinka.

Vedno ostrejši konkurenčni boj na trgu terja upoštevanje individualnih zahtev kupca in takojšen odziv ter ustrezen odgovor na postavljene zahteve. Zato je nujen hitrejši pretok informacij in materialnih tokov. Povečati je treba sledljivost izdelkov in zmanjšati možnost človeških napak. S pomočjo na novo vpeljanega sistema imajo v Belinki v vsakem trenutku na voljo ažurne informacije o proizvodnji; o recepturah, razpisanih delovnih nalogih, porabljenih količinah surovin, pa tudi o porabi energije in o prizvedeni količini izdelkov. Na drugi strani pa se pojavljajo zahteve s tržišča. Pomemben del je tudi obsežen arhiv podatkov, ki služi kot zapis preteklih dogodkov, še bolj pa je pomemben kot orodje za načrtovanje in sprejemanje poslovnih odločitev v prihodnje.

Tako je možno izboljšati kakovost izdelkov in storitev ter skrajšati odzivni čas in se prilagoditi na trenutne zahteve trga. V Bellesu se zavedajo, da ima kupec pravico biti zahteven, zato je pomembno, da podjetje misli z glavo kupca. “Prav zato je v ospredju naših prizadevanj doseganje čim večje fleksibilnosti vseh poslovnih procesov, od nivoja vodenja in spremljanja proizvodnje do ravni upravljanja posameznih podjetij v Skupini Belinka. Uspešnost pa ugotavljamo na podlagi ključnih kazalnikov uspeha,” je poudaril Kos.

Projekt opisane informatizacije Bellesove proizvodnje je bil realiziran z domačim znanjem skupaj s strokovnjaki ljubljanskega podjetja ABIT. Gre za dolgoročen razvoj in uvajanje različnih programskih rešitev. Poleg dobrih orodij (v tem primeru so izbrali aplikativno programsko opremo my SAP ERP z razvojnimi orodji in zanesljivo podatkovno bazo Oracle) v Belinki kot poglavitni dejavnik uspeha poudarjajo motivirane in strokovno močne kadre ter zanesljive partnerje.

Trenutno skupaj s podjetjem ABIT uvajajo elektronski popis materialov in oblikujejo nove rešitve za avtomatiziran način označevanja materialov. Obenem poteka evidentiranje aktivnosti, povezanih z zunanjimi partnerji, ki se navezuje na projekt CRM ali Upravljanje odnosov s partnerji.


Prijavi napako v članku