Uporaba piškotkov

1. Veljavnost in uporaba politike zasebnosti

Ta Politika zasebnosti in Izjava o varstvu osebnih podatkov veljata za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji spletnega portala racunalniske-novice.com šteje za uporabnika, ter za celotni spletni portal, za vse njegove sestavne dele in podstrani.

Izrazi „uporabnik“, „registrirani uporabnik“, „spletni portal“ in „ponudnik“ imajo v tej politiki enak pomen kot v Splošnih pogojih spletnega portala racunalniske-novice.com .

Ta Politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletni portal in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega portala uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te Politike.

Ta Politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega portala po spremembi te Politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.


2. Izjava o varstvu osebnih podatkov

a) Upravljavec podatkovUpravljavec osebnih podatkov je družba Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode. b) Kateri podatki o uporabnikih se zbirajo Ponudnik o uporabnikih zbira naslednje podatke: e-poštni naslov, geslo v kodirani obliki, ime, priimek, vzdevek, datum rojstva, spol, slovensko ali tuje državljanstvo, naslov, telefonska številka (stacionarna in mobilna) in številka faksa.

Ponudnik zbira tudi naslednje osebne podatke:

 • status naročnika na revijo Računalniške novice (šolar, dijak ali upokojenec),
 • ime, priimek, naslov, tel. številko in e-poštni naslov obdarjenca na revijo Računalniške novice .

Osebne podatke, ki so označeni kot neobvezni, lahko uporabnik posreduje, če to želi. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic. To pa ne velja v primeru naročanja na revijo Računalniške novice, saj naročnik ne more koristiti določenih ugodnosti brez posredovanja potrebnih podatkov.

Ponudnik obdeluje tudi IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega portala. Ponudnik na spletnem portalu uporablja piškotke (cookies), po katerih razpoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov.
c) Namen obdelave podatkov Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:omogočanje prijave na spletnem portalu in omogočanje dostopa do določenih delov spletnega portala registriranim uporabnikom;

 • vodenje evidence registriranih uporabnikov spletnega portala;
 • vodenje evidence naročnikov revije Računalniške novice;
 • statistične, marketinške in druge analize ter raziskave v zvezi z (registriranimi) uporabniki spletnega portala in naročniki;
 • obveščanje o novostih oz. ponudbah družbe Stromboli, d.o.o., Medvode;
 • pošiljanje revije Računalniške novice;
 • občasno pošiljanje e-sporočil z vsebino, povezano s spletnim portalom in nagradnimi igrami, komercialne ali nekomercialne narave;
 • izvedba nagradnih iger v (so)organizaciji družbe Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode ter podeljevanje nagrad;
 • objava vzdevka uporabnika na spletnem portalu in v medijih družbe Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode;
 • objava imena, priimka, kraja bivanja ter prikazne slike uporabnika s Facebook profila, če se registrira na spletni portal preko Facebook Connect, udeleženca nagradne igre v (so)organizaciji ponudnika, na spletnem portalu in v medijih družbe Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode;
 • zaščita IT opreme in preprečevanja zlorab.

č) Posredovanje podatkovPonudnik zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen:

 • v primeru uporabnikovih vprašanj za IT podjetja „Vprašaj za info“, kjer se posameznemu partnerju ponudnika posreduje uporabnikov e-poštni naslov;
 • v primeru sodelovanja na licitaciji, kjer se prodajalcu posreduje kupčevo ime, priimek, naslov in e-poštni naslov;
 • v primeru spletnega naročila izdelka preko „Posebne ponudbe“, kjer se prodajalcu posreduje kupčevo ime, priimek, naslov, tel. številka in e-poštni naslov;
 • če tako določajo veljavni predpisi.

3. Varstvo podatkov in čas hrambe

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. RS št. 86/2004 s spremembami) in predpisi Evropskih skupnosti.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki mu jih je posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika ali je naročnik revije in še eno leto po prenehanju tega statusa oz. preklicu naročnine. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira , tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.


4. Pravice uporabnikov

Uporabnik lahko kadarkoli spremeni ali dopolni svoje osebne podatke, kar stori tako, da izbere povezavo https://www.racunalniske-novice.com/moj-profil/ in po spremembi klikne na gumb Shrani.

Uporabnik je ob vsaki spremembi podatkov dolžan le-te popraviti v svojem računu, dostopnem na spletnem portalu, tako da so podatki v vsakem trenutku točni in ažurni.

Uporabnik lahko od ponudnika z zahtevo, ki jo pošlje na bostjan.strukelj@stromboli.si, zahteva, da ponudnik dopolni ali popravi podatke, ki se nanašajo nanj in ki so nepopolni ali napačni, če gre za podatke, ki jih ni mogoče spremeniti na način iz 1. odstavka tega člena. Dokazno breme, da so podatki nepopolni ali napačni, je na uporabniku. Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na bostjan.strukelj@stromboli.si, zahteva, da mu ponudnik potrdi, ali zbira ali obdeluje podatke, ki se nanašajo na uporabnika, ter katere podatke zbira in obdeluje. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na bostjan.strukelj@stromboli.si zahteva, da mu ponudnik pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na bostjan.strukelj@stromboli.si zahteva, da ponudnik trajno izbriše vse podatke, ki se nanašajo nanj. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne. Uporabnik je seznanjen in soglaša, da mu z izbrisom vseh podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s Splošnimi pogoji spletnega portala racunalniske-novice.com preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim.

Ponudnik bo uporabniku kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način odjavi od prejemanja e-sporočil. Uporabnik lahko to stori tudi z zahtevo, ki jo pošlje na bostjan.strukelj@stromboli.si Družba Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvodese zavezuje, da bo v 15 dneh preprečila uporabo osebnih podatkov za zahtevan namen, ter da bo o tem v nadaljnjih 5 dneh z e-sporočilom obvestila uporabnika.


5. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri registraciji posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.


6. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta Politika pa velja naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.Velja od 18.10.2017

Partnerji Računalniških novic Prikaži vse

SRC d.o.o.

Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Tel: 01 600 70 00
So specialisti za poslovno informatiko. Dobavljajo, priklapljajo in povezujejo vašo računalniško opremo. Za vas konfigurirajo in integrirajo programsko opremo. Razvijajo informacijske ... Več

COPIGRAF FAGANELJ d.o.o.

Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, Tel: 05 333 34 56
V digitalnem svetu se poraja pomembno vprašanje. Je digitalna prisotnost vse, kar potrebuje podjetje? Je digitalna identiteta dovolj za krepitev prepoznavnosti blagovne znamke? Ne, ... Več
Zlati partner

SOPHOS d.o.o.

Germova ulica 9, 8000 Novo mesto, Tel: 07 393 56 00
Podjetje Sophos je sinonim za zagotavljanje IT varnosti in varovanje podatkov za podjetja. Danes njihovi izdelki varujejo več kot 240.000 podjetij in 100 milijonov uporabnikov. Zaupajo ... Več

Pilon AEC

Dunajska cesta 144, 1113 Bežigrad, , Tel: 0590 3 0590
Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) je veliko več kot le tehnologija – to je zapleten postopek načrtovanja in gradnje, ki arhitektom pomaga pri ustvarjanju inovativnih stavb ... Več