Splošni pogoji

1. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletni portal racunalniske-novice.com, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopen na spletnem naslovu https://www.racunalniske-novice.com/ (v nadaljevanju spletni portal) in s katerim upravlja družba Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode, Slovenija (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji veljajo za celoten spletni portal, za vse njegove sestavne dele in podstrani. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila.

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletni portal in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega portala uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev, in da je seznanjen s Politiko zasebnosti.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega portala pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

2. Uporaba spletnega portala

Uporabnik se zavezuje, da bo spletni portal uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom in splošnimi pogoji spletnega portala. Pri tem se bo vzdržal vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo.

Če uporabnik spletni portal uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno onemogoči dostop do portala, ob ponavljanju kršitev pa lahko ponudnik po lastni presoji trajno onemogoči dostop do portala.

3. Registrirani uporabniki

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da so nekateri deli spletnega portala oziroma določene funkcionalnosti dostopni samo tistim uporabnikom, ki so na spletnem portalu opravili registracijo (v nadaljevanju: registrirani uporabnik).

Registriranemu uporabniku se na spletnem portalu racunalniske-novice.com dodeli uporabniški račun.

Registracija je prostovoljna, odločitev zanjo pa v celoti prepuščena uporabniku. Registracija se lahko izvede tudi s pomočjo zunanjih sistemov identifikacije (npr. Facebook Connect ipd.). Registrirani uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik njegove podatke, ki jih je posredoval ob registraciji, trajno in učinkovito izbriše. Z izbrisom uporabniku preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim. Uporabnik se lahko kadarkoli ponovno registrira.

Ponudnik lahko spremeni pogoje za dostop do spletnega portala ali za uporabo spletnega portala ali njegovega dela ali določene funkcionalnosti, o čemer bo opozoril oz. obvestil vnaprej.

Ponudnik lahko registriranemu uporabniku po e-pošti pošilja:

– splošna obvestila, ki so vezana na uporabnikovo aktivnost na spletnem portalu ter na dodeljevanje, spreminjanje ali urejanje uporabniškega računa,

– splošne ali posebne tedenske e-novice, od katerih se lahko uporabnik odjavi v svojem uporabniškem profilu ali preko odjavne povezave znotraj e-novic,

– reklamna obvestila, katerih namen je oglaševnje izdelkov in storitev ponudnika in njegovih partnerjev.

4. Nagradne igre

Ponudnik občasno organizira oz. sodeluje pri organizaciji nagradnih iger. Ponudnik bo ob vsaki posamezni nagradni igri navedel, v kakšni vlogi nastopa, kakšne so nagrade, in objavil pravila nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša in dovoljuje, da se mu po e-pošti pošilja obvestila, vezana na nagradno igro, splošna obvestila ponudnika ter 1x tedensko e-novice ponudnika, in sicer do preklica tega soglasja.

Z udeležbo v nagradni igri udeleženec soglaša in dovoljuje, da se javno objavi njegovo ime, priimek, kraj bivanja ter prikazno sliko s Facebook profila, če se registrira na spletni portal preko Facebook Connect, v medijih in na spletnih straneh podjetja Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode. Drugi podatki ne bodo objavljeni v javnosti.

5. Webinar

Ponudnik občasno organizira oz. sodeluje pri organizaciji webinarjev (spletni seminar). S sodelovanjem pri webinarju (prijava/ogled) udeleženec soglaša in dovoljuje, da se mu po e-pošti pošilja obvestila, vezana na webinar, splošna obvestila ter e-novice ponudnika in morebitnega partnerja (podjetje, organizacija, itd.), in sicer do preklica tega soglasja.

6. Uporabniško ustvarjene vsebine

Objava vsebin na spletnem portalu (galerija, forum, komentarji) je omogočena samo registriranim uporabnikom.

Prispevki se lahko pošiljajo le preko spletnega portala. Prispevki, ki jih uporabnik pošlje na drugačen način (npr. po e-pošti), ne bodo upoštevani in objavljeni.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za objavo uporabnikovih prispevkov. Odločitev, ali bo objavil prispevke, kdaj in na kakšen način jih bo objavil, je v izključni pristojnosti ponudnika.

Če prispevek uporabnika izpolnjuje pogoje za avtorsko delo, uporabnik s pošiljanjem prispevka na spletni portal na ponudnika izključno ter časovno in teritorialno neomejeno, vključno z neomejeno naklado, prenaša vse materialne avtorske pravice na poslanem prispevku, vključno s shranitvijo in distribucijo v elektronski obliki, s tonskim in vizualnim snemanjem, z uporabo na trgovskem blagu in s pravico uvoza. Uporabnik dovoljuje ponudniku, da prispevek ali njegov sestavni del zavaruje in uporablja kot znak razlikovanja. Ponudnik lahko pravice iz tega odstavka prenaša naprej na tretje osebe brez omejitev. Uporabnik se v svojem imenu in v imenu svojih pravnih naslednikov nepreklicno odpoveduje vsem sedanjim in bodočim zahtevkom materialne ali nematerialne narave do ponudnika, ki bi izvirali iz dejstva, da ponudnik prispevek, ki ga je objavil uporabnik, kakor koli izkorišča.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede trajanja objave prispevkov in glede njihovega shranjevanja ali varnostnega kopiranja. Ponudnik uporabniku ni dolžan vrniti njegovih prispevkov. Ponudnik bo odstranil sporne prispevke ali onemogočil dostop do njih brez obrazložitve ali predhodnega obvestila, in sicer nemudoma, ko mu bo protipravnost znana.

Uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da so z objavo prispevka na spletnem portalu kršene njegove pravice ali pravno varovani interesi, lahko z obrazloženo prijavo, v kateri natančno in utemeljeno pojasni obstoj, naravo in obseg kršitev, od ponudnika zahteva, da tako vsebino odstrani s spletnega portala. Prijava se pošlje na e-naslov bostjan.strukelj@stromboli.si.

Članki, ki so objavljeni v sodelovanju s partnerskimi podjetji in pri katerih gre za plačano vsebino, so na koncu označeni s: “Članek je pripravljen v sodelovanju s partnerjem [ime partnerja]”, ostale plačane vsebine so na koncu besedila označene s (P.R.) – Payable Release (plačani članek).

a) Forum, komentiranje

Uporabniki z objavo svojih prispevkov na forumu oz. komentiranjem soglašajo s sledečim:

Prepovedan je sovražni govor (npr. nadlegovanje, kršitev dostojanstva, spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti, spodbujanje k nasilju, sovraštvu in vojni ipd.).

Ni dovoljeno žaljenje, sporočanje neresničnih trditev o preteklosti, znanju ali sposobnostih drugega ali o čem drugem ter družbeno nesprejemljivo oz. neprimerno komuniciranje. Priporočila glede vedenja na spletnem portalu si lahko preberite tukaj.

Ponudnik bo aktivno sodeloval z državnimi organi in ponudniki internetnih storitev pri ugotavljanju in razkrivanju protipravnih ravnanj.

b) Galerija

Uporabnik na spletnem portalu ne sme objavljati del, za katera nima ustreznih avtorskih pravic ali niso v prosti uporabi, kakor določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

7. Varstvo osebnih podatkov in politika zasebnosti

Uporabnik se strinja, da družba Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode, zbira in obdeluje podatke na njegovem uporabniškem računu. Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov uporabljal in obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Politiko zasebnosti. Varstvo osebnih podatkov je podrobno opredeljeno v Izjavi o varstvu osebnih podatkov in Politiki zasebnosti.

V postopku registracije uporabnikov spletnega mesta racunalniske-novice.com (»spletno mesto«) moramo od vas pridobiti nekatere vaše osebne podatke.

Politika zasebnosti opredeljuje način in metode, ki jih uporabljamo v povezavi z varovanjem ter zbiranjem, uporabo in posredovanjem vaših osebnih podatkov. Ponudnik spletnega mesta (»Ponudnik«) bo z vašimi osebnimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Z registracijo na spletnem mestu soglašate z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja vaših osebnih podatkov na način, ki je opisan v politiki zasebnosti.

Ponudnik zagotavlja vsem uporabnikom varovanje osebnih podatkov, ki jih vnesejo ob registraciji, skladno z uredbo GDPR ter vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vsi osebni podatki uporabnikov, ki jih bomo zbrali z vaše strani bodo namenjeni izključno uporabi na spletnem mestu ter administraciji storitev, te podatke pa bo ponudnik uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbiral oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.

Spletno mesto zbira določene podatke o vašem obisku, kot so ime ponudnika internetnih storitev in naslov IP, preko katerega dostopate do interneta, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani, ki jih obiščete na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega ste prišli na naše mesto.

 • Ponudnik zbira naslednje vrste osebnih podatkov:
 • Ime in priimek
 • Naslov
 • e-naslov

Ponudnik zbira, obdeluje in hrani podatke o uporabnikih za naslednje namene:

 • identifikacijo uporabniških profilov,
 • identifikacijo avtorjev prispevkov,
 • sklepanje pogodb / dogovorov o prenosu materialnih avtorskih pravic z avtorjev prispevkov na izdajatelja (ponudnika),
 • komunikacijo med uporabniki spletnega mesta in med izdajateljem in uporabniki spletnega mesta,
 • posredovanje adrem o uporabnikih organizacijam lokalnih skupnosti in podjetjem v lokalnih skupnostih,
 • obveščanje posameznikov o aktualnih lokalnih novicah in dogodkih,
 • oglaševanju naših poslovnih partnerjev.

Izdajatelj lahko podatke o obiskih spletnega mesta združi z anonimnimi demografskimi podatki, ki jih lahko uporabimo za ponujanje ustreznejše vsebine spletnega mesta. V nekaterih delih spletnega mesta z omejenim dostopom, bomo podatke o obiskih spletnega mesta z vašim soglasjem združili z osebnimi podatki, če taki podatki obstajajo, da bi vam lahko ponudili vsebino, prilagojeno po meri.

Če ne podate soglasja, vam prilagojena storitev ne bo na voljo in vaših osebnih podatkov ne bomo združili s tistimi o obiskih spletnega mesta.

Ponudnik lahko vaše podatke razkrije, če jo to zakonsko določeno, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za:

 1. zagotovitev skladnosti z zakonskimi odredbami ali sodnimi postopki proti ponudniku ali spletnemu mestu;
 2. zaščito in varovanje pravic ali lastnine ponudnika ali naše družine spletnih mest;
 3. ukrepanje v nujnih okoliščinah za zaščito osebne varnosti zaposlenih ponudnika ali posrednikov, uporabnikov izdelkov ali storitev ponudnika ali javnosti. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke in pri tem postopal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

S sprejemom splošnih pogojev in uporabo spletnega mesta uporabniki soglašajo, da ponudnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo preko interneta ali elektronske pošte, ter da ponudnika ne bodo smatrali za kakorkoli odgovornega v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb. Obstaja možnost, da drugi člani ali uporabniki storitve, vključno z neregistriranimi uporabniki, pošljejo, navežejo ali predajo storitvi oziroma drugim uporabnikom napadalno ali obsceno gradivo in da bodo uporabniki takšnemu gradivu izpostavljeni. Prav tako je možno, da lahko drugi zlorabijo osebne podatke uporabnikov preko uporabe storitve ter da jih lahko uporabijo za vznemirjanje ali ogrožanje. S sprejemom splošnih pogojev se uporabniki ali člani strinjajo, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošiljajo sami.

Ponudnik posameznikom v skladu z GDPR zagotavlja naslednje pravice:

Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov

Posameznik ima od ponudnika pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z njim.

Ponudnik bo posameznika v primeru popravka ali dopolnitve osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.

Pravica do izbrisa/pozabe

Od ponudnika ima posameznik pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim.

Ponudnik bo posameznika v primeru izbrisa osebnih podatkov o izbrisu brez odlašanja obvestil.

V Kolikor želite, da vaše osebne podatke izbrišemo iz zbirke osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta, nam to prosim sporočite na naslov: bostjan.strukelj@stromboli.si

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Posameznik ima od ponudnika pravico zahtevati, da ponudnik omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Posameznik ima od ponudnika pravico zahtevati, da mu posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z njim.

Posameznik ima od ponudnika pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z njim, na njegovo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko, v primeru uporabe osebnih podatkov posameznika za namene obveščanja oz. neposrednega trženja, posameznik kadarkoli pisno zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov v ta namen.

V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo ponudnik osebne podatke posameznika v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Vse pravice posameznik lahko uveljavi s pisno oziroma elektronsko zahtevo ponudniku. Zahtevo pošljete po pošti na naslov Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4A, 1215 Medvode Slovenija ali na elektronski naslov bostjan.strukelj@stromboli.si

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Od ponudnika imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, zahtevati dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami ter naslednje informacije:

 • namen obdelave,
 • vrsto osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami,
 • uporabnike vaših osebnih podatkov,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,
 • vir osebnih podatkov.

Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Splošne informacije

Politiko zasebnosti lahko občasno posodobimo. Ko to storimo, bomo ustrezno spremenili datum zadnje spremembe, prikazan na politiki zasebnosti.

V primeru vseh vprašanj, nejasnosti in uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo upravljavca na naslov:

Stromboli, d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 4A

1215 Medvode Slovenija

bostjan.strukelj@stromboli.si

12. Končne določbe

Ti splošni pogoji so na voljo na spletnem portalu na spletnem naslovu https://www.racunalniske-novice.com/splosni-pogoji/.

Navedeni splošni pogoji se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se uporabniku predlaga, da si jih prebere ob vsakem obisku portala. Vsaka verzija splošnih pogojev je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo splošni pogoji, ki so objavljeni na spletnem portalu v času oddaje naročila.

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Ti splošni pogoji veljajo od 18.10.2017 do preklica oz. objave novih splošnih pogojev.

Partnerji Računalniških novic Prikaži vse

TISKARNA SILVECO

PE Stegne, Stegne 3, 1000 Ljubljana, Tel: 031 707 667
Ali iščete način za preboj komunikacijske ovire med vami in vašimi potencialnimi strankami ali partnerji? V današnji digitalni dobi je trg enostavno prenasičen s spletnimi oglasi ... Več
Zlati partner

3WAY d.o.o.

Štalčeva ulica 5, 1215 Medvode, Tel: 01 361 70 14
Podjetje 3WAY se ukvarja s prodajo 3D printerjev, 3D skenerjev in programskih paketov CAD/CAM/PLM. Poleg tega nudijo tudi storitve na področju 3D tehnologij. So popolna rešitev, ... Več
Zlati partner

EPSON

, ,

OMREŽJE d.o.o.

Borovec 2, 1236 Trzin, Tel: 01 810 02 10
Združite vse na eni položnici in prihranite denar Ali še vedno plačujete storitve interneta, televizije ter fiksne in mobilne telefonije ločeno? Zagotovo ste že kdaj pomislili, ... Več