Računalništvo, telefonija
25.04.2007 14:06

Deli z drugimi:

Share

Telekom Slovenije v prvi kotaciji

Delnice Telekoma Slovenije so začele kotirati na Ljubljanski borzi 2. oktobra lani. Že po mesecu dni so se uvrstile v indeks SBI 20 in SBI TOP. Po dobrega pol leta so v Telekomu Slovenije storili korak naprej. S 3. majem bodo delnice Telekoma Slovenije uvrščene v prvo kotacijo. Telekomove delnice so že od vsega začetka med najprometnejšimi na borzi, s čimer so zelo poživile dogajanje na našem borznem parketu. Od začetka oktobra do včeraj je bilo skupaj s svežnji z njimi opravljenega za 121.033.450 evrov prometa, enotni tečaj pa se je z začetnega 296,24 evra povzpel na 390,37 evra ali za dobrih trideset odstotkov.

Ljubljanska borza je v okviru borzne kotacije oktobra 2005 ustanovila novo, elitno kotacijo, namenjeno podjetjem, ki izstopajo po svoji likvidnosti, velikosti in transparentnosti poslovanja. Družbe v prvi kotaciji so zavezane k izpolnjevanju najvišjih mednarodno primerljivih standardov poročanja. Za vlagatelje to pomeni še varnejšo finančno naložbo v delnice, za podjetje v prvi kotaciji in zaposlene pa še večjo odgovornost in ugled. Prva kotacija pomeni znotraj borzne kotacije poseben segment, v katerega se lahko premestijo delnice izdajatelja, ki izpolnjuje posebne kakovostne in likvidnostne kriterije. Izdajatelj se zaveže k dodatnemu obveščanju po mednarodnih standardih računovodskega poročanja.

Da sodi Telekom Slovenije v prvo ligo slovenskih podjetij, potrjuje tudi ena vodilnih svetovnih ocenjevalnih agencij Moody’s Investors Service, ki je včeraj Skupini Telekom Slovenije dodelila bonitetno oceno A3. Pri oceni je poleg ključnih finančnih kazalcev, položaja družbe na trgu in strateških usmeritev upoštevala tudi ekonomsko okolje, v katerem deluje, lastniški delež države, nadzor in regulativo. Skupina Telekom Slovenije je v slovenskem gospodarskem okolju z izjemo bančnega sektorja edina, ki je doslej dobila tako boniteto. Dosežena ocena potrjuje, da je Skupina Telekom Slovenije primerljiva z drugimi evropskimi operaterji elektronskih komunikacij, kot so Deutsche Telekom AG, France Telecom, Telekom Austria AG, Vodafon Group Plc, in nekatere večje operaterje tudi presega.

Telekom Slovenije bo danes v skladu s finančnim koledarjem in borznimi pravili informiranja objavil revidirane rezultate poslovanja za leto 2006. Objavljeni nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani rezultati poslovanja potrjujejo, da je Skupina Telekom Slovenije kot celota in družbe znotraj nje poslovale zelo uspešno, prav tako pa so uspešno izpolnili razvojne in strateške načrte. Gre predvsem za uvajanje sodobnih komunikacijskih tehnologij in na njih temelječih storitev, po drugi strani pa za uspešno širitev poslovanja na tuje trge.


Prijavi napako v članku