Računalništvo, telefonija
02.04.2014 13:24
Posodobljeno 7 let nazaj.

Deli z drugimi:

Share

Operaterji odločno proti davku za film

Operaterji odločno proti davku za film
Operaterji odločno proti davku za film

Operaterji Amis, Si.mobil, T-2, Telekom Slovenije in Tušmobil so v okviru javne razprave, ki se zaključuje danes, na ministrstvo za kulturo posredovali svoje pripombe na predlog Zakona o slovenskem avdiovizualnem centru, javni agenciji RS. Operaterji ostro nasprotujejo trenutnemu predlogu zakona, ki kljub obljubam vlade in zavezam koalicijske pogodbe, da ne bo novih obremenitev za gospodarstvo, uvaja obvezno dajatev za slovensko kinematografijo, ki jo bodo pavšalno plačevali vsi telekomunikacijski in kabelski operaterji.

Obvezna dajatev, za katero operaterji poudarjajo, da gre za prikrit davek, bi bila namenjena zunajproračunskemu financiranju slovenskega avdiovizualnega centra, ki bo nadomestil dosedanji filmski sklad. Davek naj bi se odmerjal pavšalno v višini 0,8 % od prihodkov iz storitev, ki omogočajo prenos televizijskih in avdiovizualnih signalov, kar po trenutnem zapisu predloga zakona vključuje tudi internet.


Pavšalna obdavčitev vseh storitev operaterjev

Operaterji poudarjajo, da je tovrstna obdavčitev netransparentna in povsem neutemeljena, saj operaterji niso neposredni ponudniki vsebin, temveč zgolj ponudniki žičnega ali brezžičnega dostopa. Operaterji so zavezani k spoštovanju nevtralnosti interneta, kar pomeni, da nimajo in ne smejo imeti nadzora nad vsebino, ki se pretaka po spletu. Zato tudi ne morejo vedeti, koliko slovenskih filmov si dejansko pogledajo uporabniki prek spleta, razen v primeru videa na zahtevo.

Nesmiselnost predloga zakona se kaže tudi v obdavčiti paketov storitev. Ponudba operaterjev je namreč danes v večji meri oblikovana v pakete, ki vključujejo storitve, ki nimajo popolnoma nikakršne povezave s TV ali z avdiovizualnim signalom, npr. klice, najeme naprav (mobilni telefoni, tablice, modemi itd.), storitve shranjevanja podatkov, virusne zaščite, poslovne rešitve itd. Kljub temu ministrstvo meni, da to spada pod kinematografsko verigo in zato obdavčuje tudi te storitve.


Uvedba davka krči razvoj države

Uvedba prikritega davka bo prekomerno posegla v gospodarstvo in bo imela dolgoročne posledice za tehnološki razvoj države. Tehnološki razvoj je izjemnega pomena za gospodarsko rast in nova delovna mesta, kar Slovenija v tem trenutku še kako potrebuje.

K tehnološkemu razvoju Slovenijo zavezuje tudi Digitalna agenda EU, po kateri mora Slovenija do leta 2020 po vsej državi zagotoviti širokopasovni in ultra hitri internet. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je ocenilo, da bo za uresničitev teh ciljev v posodobitev infrastrukture treba vložiti med 400 in 500 milijonov evrov, glavnino te investicije pa bodo ponovno nosili operaterji. Kako pomemben je tehnološki razvoj za državo, kaže analiza Združenja francoskih telekomunikacijskih operaterjev, ki ocenjuje, da bo prehod na ultra hitri internet do leta 2020 dvignil BDP Francije za 1 %.

Mehanizmi za spodbujanje avdiovizualne produkcije že obstajajo

Namen novega predloga zakona je dodatno spodbujanje avdiovizualne produkcije. Vendar mehanizmi za to že obstajajo. Prvič, operaterji plačujejo nadomestila za uporabo avdiovizualnih vsebin domačih in tujih izdajateljev (plačevanje imetnikom pravic). Drugič, operaterji plačujejo nadomestila kolektivni organizaciji na podlagi obveznega kolektivnega upravljanja. V obeh primerih gre sicer za druge pravne podlage, kot jih želi uvesti predlog zakona, vendar za podobne spodbude, saj je namen instituta avtorskih pravic poleg nagrajevanja avtorja predvsem spodbujanje ustvarjalnosti.

Napoveduje pa se še tretja spodbuda, in sicer v okviru spremembe Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki želi uvesti promocijske sklade. Ti bodo namenjeni spodbujanju posebnih avdioviuzualnih ustvarjalcev, v promocijske sklade pa naj bi prispevali tudi operaterji. Skupaj z novim predlogom ministrstva za kulturo, v katerem naj bi slovenski avdiovizualni center finančno podpirali tudi operaterji, bi bili to kar štirje različni načini spodbujanja avdiovizualnega ustvarjanja, utemeljeni sicer na različnih pravnih podlagah. To torej pomeni, da če bi bil predlog zakona sprejet, bi lahko avtorji ustvarjalci, v nekaterih primerih pa celo imetniki pravic (producenti), prejemali štirikratne spodbude.

Telekomunikacijska panoga je med bolj obremenjenimi panogami z dajatvami državi

Vse dajatve, ki jih morajo operaterji plačevati državi, uvrščajo telekomunikacijsko panogo med bolj obremenjene gospodarske panoge. Poleg davkov in prispevkov gospodarskih družb plačujejo operaterji tudi prispevek za delovanje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS. Za leto 2014 bo to znesek v višini 7 milijonov EUR. Za mobilni del storitev bodo operaterji v tem letu dolžni plačati tudi nadomestilo za uporabo frekvenc, za kar država pričakuje plačilo preko 100 milijonov EUR.

Predlog zakona je protiustaven

Predlog zakona je protiustaven, in sicer kar v petih členih Ustave RS:

– v 2. členu: predlog zakona krši temeljno načelo predvidljivosti predpisov

– v 14. členu: krati pravico enakosti pred zakonom, saj nas zakonodajalec bolj obdavčuje eno panogo kot druge panoge

– v 33. členu: namenski prispevek prekomerno posega v pravico do zasebne lastnine

– v 74. členu: prispevek omejuje pravico do svobodne gospodarske pobude

– v 147. členu: zakonodajalec pavšalno in neobrazloženo postavlja davčno dajatev


>> Pa vi, dragi bralci, kako gledate na nove napovedane davke? Zapišite mnenje med komentarji spodaj.


Prijavi napako v članku