Računalništvo, telefonija
29.05.2020 08:00

Deli z drugimi:

Share

Jutri bo ključen aktiven odjemalec

.. Ena izmed temeljnih vrednot družbe, ki izvaja naloge distribucijskega operaterja električne energije, je usmerjenost k uporabniku ..

V želji po vse bolj učinkoviti rabi energije je zaradi vse večjih potreb v energetiki, ključno zagotoviti sodelovanje med vsemi deležniki, tako med upravljavci sistema kot med samimi uporabniki – poslovnimi subjekti in gospodinjstvi. In prav vse našteto so temeljne vrednote družbe SODO d. o. o., ki izvaja naloge distribucijskega operaterja električne energije.

Zaupanje, znanje in sodelovanje vseh deležnikov

Z izgradnjo zaupanja in širjenjem znanj o novih tehnologijah na področju energetike poteka postopen razvoj iz tradicionalnega modela v nov dvosmerni model distribucijskega elektroenergetskega sistema. Porast razpršenih proizvodnih virov električne energije in posledično povečanje samooskrbe namreč postavlja uporabnika v novo vlogo aktivnega odjemalca.

Več kot 70 % odjemalcev uporablja digitalni števec

Primer nadgradnje distribucijskega sistema električne energije na področju digitalnih tehnologij je vzpostavitev naprednega merilnega sistema. Njegov sestavni del je tudi napredni števec električne energije. Sposobnosti slednjega, ki omogoča daljinsko odčitavanje in s tem tudi obračun po dejanski porabi električne energije, po različnih raziskavah za družbo SODO d. o. o.* pozna že več kot polovica vprašanih (59 % med gospodinjskimi in več kot 75 % med poslovnimi uporabniki distribucijskega sistema). Napredni merilni števec tako uporabniku omogoča bolj učinkovito rabo energije tudi v odvisnosti od tarifne postavke.

Vgradnja števcev v Sloveniji poteka skladno z Načrtom uvedbe naprednega merilnega sistema in zastavljeno dinamiko menjave števcev, tako dosegajo zastavljene cilje, ki so jih v preteklem letu tudi presegli. V Sloveniji v tem trenutku uporablja digitalne števce več kot 70 % odjemalcev v gospodinjstvih in na ostalih merilnih mestih, s čimer imajo vsi omogočeno tudi uporabo možnosti, ki jih ponujajo digitalni števci, od prilaganja porabe električne energije in posledičnega zmanjševanja stroškov za električno energijo do izrabe možnosti samooskrbe, ki je v zadnjem času v Sloveniji v velikem porastu.

V prepričanju dobrega sodelovanja v družbi SODO d. o. o. verjamejo, da bodo dosegli tudi zastavljene cilje vgradnje števcev v prihajajočem obdobju.

Potreben je sistemski pristop

Zaradi kompleksne narave same nadgradnje distribucijskega sistema električne energije na področju digitalnih tehnologij je potrebno zagotoviti celovit sistemski pristop, kar terja sodelovanje vseh ključnih akterjev. Kljub zavedanju pomena novih tehnologij s strani mlajše generacije, pa je nujno osveščanje vseh končnih uporabnikov distribucijskega sistema električne energije.

*Raziskava REUS 2019, individualni modul – SODO d. o. o. Raziskava UM EPF 2017 za SODO d. o. o.: Merjenje stališč poslovnih odjemalcev do elektroenergetske problematike v Sloveniji


Prijavi napako v članku