Računalništvo, telefonija
24.02.2009 14:14
Posodobljeno 12 let nazaj.

Deli z drugimi:

Share

ICT investicije v Makedoniji


Armir Ramadani,
Agencija Republike Makedonije za tuje investicije.

Kakšni so trendi tujih in domačih vlagateljev v informacijsko in telekomunikacijsko tehnologijo (ICT) v Makedoniji?

Tako domača kakor tudi tuja IT podjetja v Makedoniji pričakujejo konstantno rast povpraševanja po ICT storitvah, zlasti razvoju programske opreme. Čeprav je finančna kriza zaustavila nekatere načrtovane naložbe v industrijskih panogah, ta odpira obilico novih priložnosti za nove proizvode in procedure v glavnih industrijskih sektorjih, npr. v avtomobilski panogi, kot tudi v okoljskih tehnologijah.

V Zahodni Evropi se še vedno čuti pomanjkanje po izobraženi delovni sili na področju ICT. To pa makedonskim ICT podjetjem nudi priložnost, da lahko služijo kot vir zunanjih izvajalcev na območju Jugovzhodne Evrope.

Makedonija je kljub majhnosti trga razvila izjemno veliko število visoko razvitih ICT podjetij, ki svoje storitve ponujajo velikim tujim IT podjetjem ali neposredno strankam v industrijskih panogah. V Makedoniji je skupno registriranih okoli 400 podjetij, ki se ukvarjajo s sestavljanjem in prodajo strojne opreme, omrežnimi sistemi, prodajo in vzdrževanjem programske opreme, ponudbo internetnih storitev (ISP), spletnim oblikovanjem, multimediji, IT svetovanjem ter organiziranjem tečajev in izobraževanj.

Zakaj se podjetja odločajo za investicije v ICT prav v Makedoniji?

Glavni argument je, poleg dobro izobražene in konkurenčne delovne sile, tudi relativna bližina Makedonije evropskim trgom in mentalitetam. V primeru, da nastane potreba po neposredni izmenjavi informacij, npr. na projektnem sestanku, je Makedonija oddaljena le 2 uri z letalom.

Poleg razvoja programske opreme in proizvodnje strojne opreme obstajajo tudi ustrezni pogoji za razvoj klicnih centrov, zahvaljujoč izvrstnemu znanju tujih jezikov, s katerim razpolaga izobraženo makedonsko prebivalstvo.

Makedonija že razpolaga z zdravim ICT okoljem s konkurenčno delovno silo, ki ima izkušnje na različnih področjih. ICT predstavlja prednostno področje vlade, država pa skrbi za izobraževanje novih IT strokovnjakov na vseh ravneh.

Kakšna je izobrazbena struktura ICT delovne sile in kakšni trendi se kažejo za naslednja leta?

S 45% prebivalstva mlajšega od 30 let ima Makedonija izjemno bazo mladih izobraženih ljudi. V povprečju vsako leto študij računalništva uspešno zaključi 500 do 600 študentov. Te številke pa se bodo v naslednjih petih letih še podvojile, saj se po celotni državi pospešeno vzpostavljajo nove študijske ustanove, tako javne kot zasebne.

Najboljši dokaz za vlagajoči trud Vlade Republike Makedonije v razvoj izobraževanja in ustvarjanja močne baze mladih, izobraženih in kvalificiranih ljudi, je obstoj 4 državnih univerz, ki se nahajajo v Skopju, Štipu, Bitoli in Tetovu. Trenutno se vlada osredotoča na odprtje nove, pete državne univerze, specializirane v informacijskih tehnologijah, katero bo tvorilo 7 fakultet in 2 inštituta, specializiranih izključno na področju računalniških znanosti. Dodaten dokaz obstoječe kvalificirane delovne sile predstavlja tudi 8 zasebnih univerz ter 15 zasebnih fakultet in srednjih šol, ki so povečini specializirane na področjih podjetništva, ekonomije in informacijskih tehnologij.

Makedonska vlada je v lanskem letu izvedla številne pomembne akcije, vključno z dobavo večjih količin opreme izobraževalnemu sektorju in omogočitvijo nakupa prenosnih računalnikov študentom, kar so slednji izkoristili v širokem obsegu.

Študij ICT je za številne študente zelo privlačen, ker jim omogoča, da lahko delajo v Makedoniji, istočasno pa si pridobivajo mednarodne izkušnje. IT storitve, ki jih kot zunanji izvajalci izvajajo v Makedoniji, evropska podjetja živahno izmenjujejo s svojimi partnerskimi podjetji.

Bi rekli, da so z ozirom na relativno nizke makedonske plače, tukaj na voljo dobri strokovnjaki?

Nedvomno. Najprej je potrebno izpostaviti, da so IT strokovnjaki med najbolje plačanimi poklici v Makedoniji, vendar še vedno povsem konkurenčni v primerjavi s Srednjo in Zahodno Evropo (med 400 evri za zaposlene z univerzitetno izobrazbo in 600 evri, kolikor znaša povprečna plača v ICT sektorju). Res pa je, da če želite sodelovati z visoko usposobljenim strokovnjakom, lahko cena presega običajen znesek plačila, podobno kot v drugih državah. Torej, na razpolago imate širok nabor cenejših IT strokovnjakov, kot tudi nekaj dražjih strokovnjakov, ki pa razpolagajo z mednarodnimi izkušnjami.

Razvitost trga in konkurenca so pomembni dejavniki sleherne investicije. Kakšne so razmere na tem področju?

Ker je Makedonija sama po sebi majhno tržišče, predstavlja slednja izjemen investicijski prostor za proizvodne in storitvene dejavnosti, saj je obkrožena z večjimi gospodarskimi akterji. Nekateri med njimi razpolagajo s pomembnimi gospodarskimi panogami, ki zahtevajo ICT storitve, kot sta Grčija in Turčija. Drugi, so novi rastoči EGS trgi, kot npr. Romunija in Bolgarija, tretjo skupino pa predstavljajo prihajajoči akterji s področja Zahodnega Balkana, kot sta Srbija in Albanija, naši neposredni sosedi.

Vendar pa veliko število makedonskih podjetij dela za priznane svetovne skupine, kot npr. Ein-Sof, ki je specializirana za razvoj programske opreme za namene avtomobilske industrije, za Johnson Controls, Renault in druge. Po drugi strani pa je podjetje Seavus, ki je bilo ustanovljeno leta 1999 na Švedskem, leta 2002 preselilo svoj sedež v makedonsko prestolnico Skopje, kjer sedaj zaposluje več kot 200 ljudi. Prvotno se je to podjetje ukvarjalo z razvojem programske opreme po naročilu, od leta 2003 pa se ukvarja tudi s prodajo lastnih proizvodov.

Torej da, konkurenca je prisotna, vendar pa obstajajo tudi velike priložnosti za ICT investitorje, saj lahko ti razpolagajo z izjemno dobro ustaljeno ICT podporo med študenti in med delovno silo na splošno.

Kako pa je s splošnimi pogoji poslovanja v Makedoniji – najemnine, plače, davki, itd?

Makedonska vlada je začela z izvajanjem iniciative rezanja stroškov z oprostitvijo davka na zadržani dobiček, novo zakonodajo za plačilne postopke in 1/3 znižanjem socialnih prispevkov z letom 2011. Sistem “Vse na enem mestu” (One-Stop-Shop) omogoča investitorjem, da lahko svojo dejavnost registrirajo v roku 4 ur, z obiskom le 1 pisarne, ter da pridobijo vse potrebne informacije na enem mestu, tako da se za vse potrebno obrnejo na samo enega uslužbenca. Celoten postopek je mogoče opraviti tudi elektronsko.
Zaradi tovrstnih reform, skupaj z 10% enotno davčno stopnjo in posebnimi davčnimi olajšavami v tehnološko-industrijskih območjih (Technological Industrial Development Zones) je Makedonija postala zelo atraktivna investicijska destinacija.

Plače v računalniški panogi znašajo v povprečju 600 evrov. Po podatkih makedonskega statističnega urada znaša začetna plača za zaposlenega z univerzitetno izobrazbo 400 evrov in sega vse do 900 evrov za projektnega vodjo. Plače v administraciji se gibljejo med 400 in 600 evri. Najemnina za poslovne prostore znaša 15 do 20 evrov na m?. Cene dostopa do Interneta se gibljejo med 20 in 30 evri na mesec.

Je po vašem mnenju Makedonija sposobna zagotoviti moderno ICT infrastrukturo, ki bi zadostila sodobnemu poslovanju?

Kar zadeva infrastrukturo, je bil eden pomembnejših dosežkov postavitev nacionalnega brezžičnega širokopasovnega omrežja, kar je ogromno prispevalo k širitvi Interneta v državi.

Vendar se Makedonija ni ustavila na tej točki. Prav tako sta bili izdani licenci za WiMAX in 3G operaterje, čigar omrežji bodo v kratkem postali delujoči.

Dejansko je cilj makedonske vlade v naslednjih petih letih vzpostaviti na znanju temelječo ekonomijo, znotraj katere bo celotna delovna sila usposobljena za uporabo informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij.

Kako pa na ICT področje gleda domače prebivalstvo? Kakšno je zanimanje in uporaba teh storitev in produktov?

Makedonsko ICT tržišče je poletelo v višave v letih 2007 in 2008. Glede na študijo, ki jo je opravilo podjetje za raziskavo tržišča IDS, je do rekordne rasti prišlo zahvaljujoč obsežnim vladnim IT investicijam in telekomunikacijam. Z znižanjem DDV-ja za nakup računalniške opreme ter s financiranjem osnovnih tečajev s področja IT in rabe Interneta okoli 22.000 prebivalcem, je Makedonija dosegla najvišjo stopnjo rasti med državami jadranske regije v letu 2007. Zaradi pokritosti večine mest in vasi z brezžičnim Internetom (Wi-Fi) se je zanimanje za uporabo osebnih računalnikov močno povečalo.

V prvem četrtletju leta 2008 je računalnik uporabljajo 45,6% makedonskih gospodinjstev. Širokopasovni dostop do Interneta koristi 78,6% gospodinjstev z Internetnim dostopom, kar je 34,9% več v primerjavi z istim obdobjem leta 2007. Najbolj pogost dostop do širokopasovnega omrežja poteka preko tehnologije ADSL; to tehnologijo uporablja 39,5 gospodinjstev z Internetnim dostopom.

Makedonija še ni članica EU. Ima torej zahodnim standardom primerno urejeno ICT zakonodajo?

Makedonska zakonodaja je popolnoma usklajena z Evropsko Unijo, saj ima od leta 2005 status kandidatke za vstop v EU. Od takrat država celostno posodablja svojo zakonodajo skladno s standardi EU. Relevantni zakoni pokrivajo naslednja področja: avtorske in sorodne pravice, industrijsko lastnino, elektronske komunikacije, E-trgovino in Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev.

Katere so glavne prednosti investicije v Makedoniji?

Ključna prednosti za investiranje so: razpoložljivost visoko izobražene in cenovno ugodne IT delovne sile, dobro vzpostavljeno poslovno in znanstveno IT okolje, neposredna bližina obstoječim in novo vzhajajočim trgom, neposredna bližina strank ter izredna podpora makedonske vlade, ki je določila ICT kot prioritetni sektor in kolikor se le da, promovira ves ustrezen razvoj.


Prijavi napako v članku