Programska oprema
11.05.2006 11:21

Deli z drugimi:

Share

Združevanje informacij na državni ravni

Halcom je v sodelovanju s Centralno banko Bosne in Hercegovine aprila 2006 uspešno vzpostavil Centralni register kreditov pravnih oseb, namenjen zbiranju celovitih in ažurnih podatkov o zadolžitvah pravnih oseb v BiH. V registru so za dobo 5 let zbrani podatki o stanju vseh izdanih kreditov, garancij in akreditivov. Centralna banka BiH in Agencije za bankarstvo lahko na zbranih podatkih izvajajo podrobnejše analize zadolžitev po panogah gospodarstva, vrstah zadolžitev, izdanih kreditih po posamezni banki in bančnih skupinah. Komercialne banke, ki v register posredujejo podatke o izdanih kreditih, imajo dostop do analiz podatkov, vezanih na svojo banko in do sumarnih podatkov za posamezno pravno osebo, s pomočjo katerih lahko, na primer, preverijo boniteto pravne osebe.

Z omenjenim projektom je Halcom že drugič uspešno nadgradil sistem Žiro kliring, ki je Halcomov prvi projekt za Centralno banko BiH in nemoteno ter nepretrgoma deluje že od leta 2001. Kot nadgradnja Žiro kliringa že od julija 2004 uspešno deluje tudi Centralni register računov pravnih oseb, ki vsebuje vse tansakcijske račune pravnih oseb. Centralni Banki BiH in komercialnim bankam omogoča pregled nad računi pravnih oseb v BiH, Centralni Banki pa kot sestavni del Žiro kliringa tudi nadzor nad računi, ki se uporabljajo v medbančnem plačilnem prometu malih vrednosti. Register računov tako pripomore k večji preglednosti bančnih transakcij in k učinkovitejšemu nadzoru nad neplačniki. Zbrani podatki pa prispevajo tudi k zmanjševanju zlorab v finančnem poslovanju, predvsem pranja denarja in ustanavljanja fiktivnih podjetij. Oba centralna registra pomenita združevanje informacij na državni ravni.


Prijavi napako v članku