Računalništvo, telefonija
27.10.2020 14:00

Deli z drugimi:

Share

Učinkoviti boste le z informacijskim sistemom, ki podpira vse poslovne procese

.. Sodobna poslovna programska oprema mora zagotavljati podporo vsem poslovnim procesom v podjetju, saj povezave različnih sistemov ne ponujajo enako učinkovitih informacij ..
Učinkoviti boste le z informacijskim sistemom, ki podpira vse poslovne procese
Učinkoviti boste le z informacijskim sistemom, ki podpira vse poslovne procese

Večina ERP (enterprise resource planning) sistemov podpira samo osnovne funkcionalnosti in ne ponujajo podpore vsem funkcijam v zahtevnejših proizvodnih podjetjih. Posebno podjetja, ki delujejo v verigi dobaviteljev avtomobilske industrije, se srečujejo z izredno visokimi zahtevami kupcev in zelo velikimi pritiski po zagotavljanju učinkovite proizvodnje. Tako morajo podjetja poleg standardov kakovosti in okoljskih standardov zagotavljati elektronsko komunikacijo (naročila, dobave, račune …) po sistemu EDI (electronic data interchange), izpolnjevati visoke zahteve na presojah z vidika nadzora, kakovosti izdelkov in predpisov o ukrepih v primeru napak (FMEA – failure mode and effects analysis, PPAP – production part approval process ipd.).

Planiranje za maksimalen izkoristek

Osnova za spremljanje kakovosti je seveda kontrola, ki se mora izvajati na točno predpisanem vzorcu in mora ustrezati zahtevam kupca. Za zagotavljanje ustrezne kakovosti je zelo pomembno tudi, da so merilne naprave umerjene in so vsi postopki umerjanja in preverjanja ustrezno evidentirani. Podobno je tudi s proizvodnimi sredstvi (stroji, orodja), saj je nujno tudi za te vire zagotavljati preventivno periodično vzdrževanje in ustrezne evidence.

Po drugi strani pa je potrebno zagotavljati tudi tako učinkovito proizvodnjo, da je dodana vrednost dovolj velika, izkoristek virov pa maksimalen. To lahko zagotavljamo s pomočjo ustreznega planiranja proizvodnih virov (CRP – capacity requirements planning), ki omogoča optimalno obremenitev proizvodnih virov (stroj, orodje, delavec), v povezavi s sistemom MES (manufacturing execution system) pa tudi odličen nadzor nad učinkovitostjo proizvodnje (delovanje strojev, vrsta zastojev, sprotno evidentiranje izmeta in ukrepanje, sprotno preverjanje normativov in po potrebi preplaniranje operacij, evidentiranje delavcev – kdo in kdaj).

Pomembno tudi spremljanje serij

V serijski proizvodnji je zelo pomembno tudi spremljanje serij, tako v fazi izdelave kot tudi v procesu skladiščenja. Tako morajo informacijski sistemi omogočati vodenje pakirnih enot že v proizvodnji, na mestu nastanka na embalažne enote ‘lepiti’ ustrezne etikete s črtno kodo, ki omogoča sledenje do odpreme in seveda vodenje porabe po FIFO metodi.

Za vodenje projektov in izmenjavo informacij je nujno potreben tudi sistem, ki omogoča definiranje potrebnih aktivnosti, spremlja delo na posameznih opravilih, informira skupino o opravljenem delu, predvidenih odsotnostih in v končni fazi nudi pregled stroškov projekta z zajemom informacij iz celotnega ERP sistema (potni nalogi, prejeti računi, stroški dela …). Vse to pa zagotavljajo integrirani sistemi za skupinsko delo in vodenje projektov.

Če ERP sistem ne ponuja vseh omenjenih modulov, morajo naročniki za posamezne funkcionalnosti kupovati različno programsko opremo, ki zahteva vnos podatkov v različne sisteme ali pa drage in nezanesljive prenose podatkov med posameznimi sistemi, zato je smiselno pri izbiri programske opreme preveriti, ali izbrana rešitev omogoča podporo vsem potrebnim funkcijam v podjetju.

GoSoft poleg osnovnih funkcij ERP sistemov (upravljanje zalog, tehnično tehnološki podatki, kalkulacije, prodaja, nabava, planiranje materialnih potreb, spremljanje proizvodnje, računovodstvo, plače …) v enoviti podatkovni zbirki ponuja tudi fino planiranje proizvodnih virov, zajem podatkov neposredno iz strojev, kontrolo kakovosti, sledljivost izdelkov v fazi izdelave in v logistiki, elektronsko izmenjavo podatkov po različnih standardih (B2B) in skupinsko delo z vodenjem projektov.


Več na https://www.goinfo.si/


Prijavi napako v članku