Programska oprema
14.04.2006 07:09

Deli z drugimi:

Share

Slovenska podjetja in SOA

Ključna nosilna tema letošnjega SOA foruma je neodvisna raziskava, ki jo je na pobudo podjetja Oracle Software, sicer vodilnega na področju SOA v svetu, v 2006 opravil Inštitut za informatiko FERI iz Maribora. Namen raziskave je bil narediti posnetek stanja na domačem tržišču, kar bo zagotovo v korist vsem obstoječim ključnim in potencialnim ponudnikom, predvsem pa je dobra osnova za morebitne nadaljnje raziskave in vrednotenje napredka vpeljave SOA v prihodnje. Po predvidevanjih raziskovalne hiše Gartner Dataquest (2005) naj bi namreč do leta 2010 kar 80 odstotkov prihodkov s strani programske opreme prišlo iz produktov, temelječih na storitveno usmerjeni arhitekturi.

Najpomembnejša poslovna cilja vpeljave SOA sta izboljšana učinkovitost poslovnih procesov, hitrejša odzivnost na spremembe in boljša prilagodljivost poslovnih procesov, temelječih na odprtih arhitekturah in standardih. Ne glede na to na kateri platformi je namreč razvita storitvena arhitektura, je povezljiva in celo prenosljiva med ponudniki. “Projekt vpeljave SOA je dolgoročen projekt, zato organizacije ne morejo pričakovati poslovnih koristi preden se IT oddelki ne bodo ustrezno izobrazili in izdelali načrtov vpeljave in implementacije SOA. Vpeljava SOA ni zgolj tehnološki projekt, ampak vključuje tudi organizacijsko in poslovno komponento.” je predstavil nosilec projekta, izr. prof. dr. Jurič in dodal: “. Te tehnologije bodo omogočile večjo in bolj celovito poravnavo informacijskih tehnologij in podjetja, kar bo povečalo učinkovitost informatike in omogočilo znatne prihranke denarja ob hkratnem izboljšanju storitev, ki jih informatika ponuja. To bo omogočilo vodjem informatike, da bodo prihranke usmerili v razvoj novih storitev ali proizvodov, ki bodo pomembno vplivali na učinkovitost celotnega podjetja. S tem SOA naslavlja tudi enega najpomembnejših splošnih ciljev informatike: nameniti več sredstev inovacijam in razvoju novih storitev (in ne le vzdrževanju obstoječih aplikacij in sistemov).”

Na prvo neodvisno raziskavo pri nas, katere namen je bilo raziskati kako slovenska podjetja ocenjujejo pomen SOA, kaj so naredila doslej, kakšne so po njihovem glavne pridobitve in slabosti vpeljave, katere cilje želijo doseči z vpeljavo, kje se skrivajo pasti in kakšne načrte imajo v prihodnosti, se je odzvalo 178 anketiranih podjetij (64,5 % razvijalcev IT rešitev, 30 % organizacij z lastnim IT oddelkom in 5,5 % drugih organizacij).

Izr. prof. dr. Jurič je komentiral ključne izsledke raziskave: “Vpeljave SOA se mora zavedati celotna organizacija in jo ustrezno podpirati. Brez podpore je uspešnost resno ogrožena, kar ocenjujemo kot najpomembnejši faktor tveganja v slovenskih organizacijah. Zaradi tega morajo vodje projektov vpeljave SOA nujno povečati razpoznavnost poslovnih koristi SOA in zagotoviti ustrezno podporo vodstva. Sicer pa Slovenija na področju SOA ne zaostaja veliko za najrazvitejšo državo – ZDA. Na osnovi dostopnih podatkov iz konca leta 2005 ugotavljamo, da so poslovni in tehnološki cilji vpeljave SOA zelo podobni, prav tako identificirani riziki in prepreke. Slovenska podjetja v primerjavi s podjetji iz ZDA izkazujejo nekoliko manj izkušenj s konkretnimi SOA projekti.. To je posledica velikih razlik v obsegu finančnih sredstev, namenjenih informatiki, ki jih v ZDA namenijo vsaj za faktor 2-3 krat več kot v Sloveniji. Še bolj očiten je razkorak med sredstvi, ki jih v Sloveniji in ZDA podjetja namenijo razvoju inovacij in novih storitev na področju informatike, kjer je razlika za faktor od 4-5 krat v prid ZDA. Izplen domačih podjetij je glede na vložena sredstva, relativno gledano, celo večji, seveda v relativnem smislu. Slovenska podjetja prav tako izkazujejo slabšo seznanjenost s ključnimi tehnologijami za kompozicijo poslovnih procesov (BPEL) in s storitvenimi vodili (ESB). Posledica tega je tudi manjša prednost tržnega deleža ključnih ponudnikov teh rešitev v Sloveniji v primerjavi z ZDA”.

Na SOA Forumu, ki ga je organiziral Oracle Software, so predstavniki družbe predstavili strategijo z zbirko Oracle Fusion Middleware, ki je usmerjena v storitveno usmerjeno arhitekturo. “Prilagodljiva osnova omogoča ohranitev investicij v obstoječe aplikacije, sisteme in tehnologije.. Pravočasno in hitro odločanje je temelj vsakega podjetja, zato je zelo pomemben dostop do pravih informacij v pravem času. Običajno so le-te dostopne v različnih podsistemih in jih je razmeroma težko dobiti. Prilagodljiva osnova Oracle Fusion Middleware z orodji za poslovno obveščanje poskrbi za zbiranje informacij, nato pa jih zna predstaviti končnemu uporabniku preko spleta, portala, mobilnih naprav ali kakšen drugačen način”, je predstavil mag. Tomaž Poštuvan, specializiran za področje aplikacijskih strežnikov in razvojnih orodij, svetovalec v prodaji za področje v Oracle Software, ki dodaja: “Že preko 30.000 podjetij je v zadnjih letih zaupalo svoje poslovanje zbirki Oracle Fusion Middleware in si na ta način odprlo možnosti za nadaljnji razvoj in rast poslovanja. Del zbirke Oracle Fusion Middleware je tudi Oracle SOA Suite, v celoti namenjen podpori arhitekturi SOA, Ena izmed ključnih prednosti Oracle SOA Suite je zagotovo tudi ta, da je sposobna delovanja tudi na drugih, konkurenčnih platformah.”


Prijavi napako v članku