Računalništvo, telefonija
19.08.2018 12:16
Posodobljeno 2 leta nazaj.

Deli z drugimi:

Share

Tistemu, ki obvlada informatiko, ne bo težko

..Kdor danes obvlada informatiko, se mu obeta zelo svetla prihodnost..
Tistemu, ki obvlada informatiko, ne bo težko
Tistemu, ki obvlada informatiko, ne bo težko

Svet okoli nas se ves čas spreminja in razvija. In to vse hitreje. Razlog je seveda tehnološki napredek, ki konstantno prinaša nove rešitve, katerih namen je predvsem to, da bi olajšale naša življenja. Ker danes že skoraj cel svet poganjajo računalniški sistemi, so poklici na področju informatike ključnega pomena. Eden bolj iskanih poklicev je inženir informatike, za katerega izobrazbo lahko pridobite v Centru za poslovno usposabljanje (CPU) v Ljubljani.

Program za inženirje informatike nudi široko strokovno teoretično in praktično znanje za reševanje strokovnih problemov, spremljanje razvoja stroke in za uporabo strokovne literature. Udeleženci znajo sprejemati poslovne odločitve, se vključevati v delo strokovnih timov in zagotavljati kakovost pri svojem delu.

Kakšni so pogoji za vpis in kakšen je predmetnik?
V višješolski študij informatike se lahko vpiše vsak, ki je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Prav tako pa tudi vsak, ki ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošno izobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Predmetnik programa je sestavljen iz obveznih in usmeritvenih modulov ter prosto izbirnega predmeta. Pri tem imate na izbiro dva modula, in sicer smer Strokovni sodelavec za računalniške sisteme in omrežja ter smer Strokovni sodelavec za programske aplikacije in podatkovne baze. Poleg tega pa so seveda na voljo tudi prosto izbirni predmeti.


Kdaj se študij zaključi?
Za končanje študija in pridobitev izobrazbe mora študent oziroma študentka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer obvezne module oziroma predmete, enega izmed izbirnih modulov oziroma predmetov, prosto izbirni predmet, praktično izobraževanje in seveda diplomsko delo.

Kakšne izobraževalne programe še nudijo pri Centru za poslovno usposabljanje?
Center za poslovno usposabljanje že 25 let izvaja izobraževanja za potrebe gospodarstva. To jesen vabi na vpis 18. generacijo študentov, čas za vpis pa je do oktobra. Na CPU je mogoče pridobiti tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo za več kot 20 poklicev. Vsi študijski programi so javno veljavni, trajajo 2 leti in se zaključijo z diplomskim izpitom. Predavanja, vaje in ostale študijske obveznosti so organizirani v popoldanskem času, praviloma dva- do trikrat na teden.

Višja strokovna šola bo v naslednjem študijskem letu povabila k vpisu bodoče inženirke in inženirje gradbeništva, inženirke in inženirje informatike, ekonomistke in ekonomiste ter poslovne sekretarke oziroma sekretarje.

Inženirji gradbeništva, ki zaključijo višjo strokovno izobrazbo gradijo in obnavljajo manjše objekte: od geodetskih izmer, pravilnih izkopov, do pozidave, pokrivanja, izoliranja do zaključka gradbenih del na objektu, ki ga na koncu predajo investitorju v uporabo. Znajdejo se tudi v podjetjih, ki izdelujejo gradbene materiale.

Poslovni sekretarji obvladajo več poslovnih funkcij v srednje velikih in malih podjetjih. Govorimo o tistih, ki so v večjih organizacijah specializirane, ker se izvajajo v večjem obsegu. Na primer kadrovska funkcija, računovodska in podobno. Sodelujejo z direktorjem oziroma vodjo, so organizatorji, skrbniki dokumentacije in nudijo strokovno in administrativno podpora poslovnim odločitvam.

In ne nazadnje ekonomisti. Njihova skrb je ekonomika podjetja. Vključeni se v poslovne odločitve, znajo presojati, tudi izdelujejo ocene stroškov, računovodske izkaze in izkaze poslovnega izida, analizirajo potencialne trge, vključujejo se v marketinške aktivnosti. Ekonomisti so v organizaciji običajno prvi stik s strankami, poslovni sekretarji pa s poslovnimi partnerji. Danes je pomembno, kakšen prvi vtis naredijo in v kakšni luči znajo predstaviti svojo organizacijo. Zato Višja šola Centra za poslovno usposabljanje veliko dela na kakovosti medsebojnih odnosov, dostopnosti za študente, na osebni komunikacijo in kolegialnosti.

Podrobnejše informacije o študijskih programih in pogojih za vpis pa dobite na spletni strani Centra za poslovno usposabljanje, www.cpu.si. (P. R.)


Prijavi napako v članku