03.03.2011 10:11

Deli z drugimi:

Share

Odebelite denarnico s popoldanskim s.p.

Odpirate popoldanski s.p.? ''Vsa ta papirologija in birokracija,'' si verjetno mislite.V spodnjih vrsticah boste izvedeli, katero dokumentacijo in do kdaj jo oddati ter kam, kje se najdejo obrazci.
Za dodatne informacije, kako do večjega zaslužka in uspešnega odprtja popoldanskega s.p. na www.dashofer.si.
Za dodatne informacije, kako do večjega zaslužka in uspešnega odprtja popoldanskega s.p. na www.dashofer.si.

Kje lahko najde računovodske pripomočke, če želite sami voditi računovodstvo? Če ste registrirali dejavnost in ste že zaposleni, je ta dejavnost opredeljena kot popoldanska dejavnost.

Prispevki

Z dnem registriranja je ste dolžni plačevati pavšalne prispevke za:

  • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04).

V skladu s prvim odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je oseba, ki opravlja pridobitno oziroma poklicno dejavnost in je vpisana v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpisan register, obvezno zavarovana za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

Kakor določa 213. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanje, se prispevek za osebe, zavarovane za posebne primere zavarovanja iz 27. člena tega zakona, plača v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod. Mesečni znesek pavšalnega prispevka od 1. aprila 2010 dalje znaša 30,33 EUR.

Zavezanci plačujejo navedeni prispevek mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec. Če zavezanci opravljajo dejavnost 15 dni ali manj, plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec.

  • Zdravstveno zavarovanje

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (osebe, ki opravljajo dejavnost, hkrati pa so zaposlene in iz tega naslova obvezno zavarovane), so zavarovane za poškodbo pri delu in poklicno bolezen na podlagi 10. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tretja alineja druge točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da plačujejo prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen zavarovanci iz 10. točke 17. člena tega zakona. Znesek navedenega prispevka od 1. januarja do 31. decembra 2010 znaša 4,34 EUR mesečno. Za leto 2011 je že določen nov znesek in sicer 4,46 EUR.

Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Oddaja letnih izkazov in obračuna davka iz dejavnosti

Tudi, če v letu 2010 niste imeli drugega poslovnega dogodka, je v Izkazu poslovnem izida potrebno kot strošek navesti zgoraj opisane prispevke. V bilanci stanja se v kratkoročnih obveznostih izkazuje znesek prej omenjenih prispevkov in na strani sredstev se izkaže terjatev do podjetnika.

Kljub temu, da ni bilo drugih poslovnih dogodkov kot prispevki, je potrebno do 31.03. po e-davkih oddati davčni obračun in v njem izkazati strošek prispevkov ter priložiti Izkaz poslovnega izida in bilanco stanja. Program za izdelavo davčnega obračuna se nahaja na spletni strani DURS-a.

Na Ajpes, se oddajo Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja ter dovolilnica za javno objavo podatkov. Javna objava je plačljiva in vam zanjo Ajpes izstavi račun. Podatke se lahko odda v papirni tako imenovani nestandardizirani obliki in je nekoliko dražje kot, če se odda po elektronski poti. Vsa navodila in programi so na njihovi spletni strani.

Vodenje poslovnih knjig

  • Ročno

Za vodenje računovodstva si lahko kupite knjigo prihodkov in odhodkov, register osnovnih sredstev, knjigo pretokov in knjigo terjatev in obveznosti v Državni založbi Slovenije, saj imate kot samostojni podjetnik s popoldansko dejavnostjo možnost voditi poslovne knjige v tako imenovanem enostavnem knjigovodstvu. V prej omenjene knjige vknjižite poslovne dogodke po datumu poslovnega dogodka in namenu stroška oziroma prihodka.

  • Normirani stroški

Lahko se odločite, da se boste izognili vodenju knjig in boste zaprosili na DURS-u, da ste obdavčeni po normiranih stroških. To pomeni, da ne glede na to koliko dejanskih stroškov nastane pri poslovanju, vam jih država prizna 25% ali 70%, če se ukvarjate s kmetijsko dejavnostjo. Plačilo prispevkov ostane enako kot je bilo že prej opisano. Na izdanih računih navedete javnofinančni račun DURS-u, kamor mora vaš plačnik nakazati znesek dohodnine za vas. Voditi pa morate evidenco o izdanih računih.

  • Razni računalniški programi

Za vodenje knjig obstajajo razni računalniški programi. Tako za vodenje enostavnega kot za vodenje dvostavnega računovodstva. Če ste odločeni, da se tega lotite sami, vam priporočamo obisk kakšnega izobraževanja v sklopu katerega se boste seznanili tudi s programi za vodenje poslovnih knjig.

Glede nato, da ste začetniki in bi vam izobraževanje, nakup poslovnih knjig ali računalniškega programa pomenil kar precejšen finančni zalogaj, vam toplo priporočam računovodski servis, kjer delajo za to usposobljeni ljudje, ki vam bodo pravočasno in ustrezno pomagali pri izdelavi poslovne dokumentacije in vam svetovali za morda še manjša sredstva kot jih boste porabili za svoje vodenje.

VIR: Verlag Dashöfer

Članek je pripravljen v sodelovanju s partnerjem VERLAG DASHOFER d.o.o.
Za več informacij so vam na voljo pri VERLAG DASHOFER d.o.o.
Ob kontaktu povejte, da ste objavo zasledili v Računalniških novicah.

Verlag Dashofer logotip

Želite biti obveščeni o novostih, ki jih pripravljamo s partnerjem VERLAG DASHOFER d.o.o.? Vpišite svoj e-mail in se prijavite na BREZPLAČNE e-novice, od katerih se lahko kadarkoli odjavite.Prijavi napako v članku

Partnerji Računalniških novic Prikaži vse

LabelProfi d.o.o. – digitalna produkcija etiket in fleksibilne embalaže

Ozare 18a, 2380 Slovenj Gradec, Tel: 080 10 12
Podjetje LabelProfi d.o.o. je svojo poslovno pot začelo leta 1994 kot majhen studio za grafično oblikovanje in pripravo za tisk. V podjetju od same ustanovitve stremijo k uporabi ... Več

KONCERN ENA d.o.o.

Koroška cesta 61, 3320 Velenje, Tel: 03 891 95 40
Koncern Ena upravlja spletno trgovino in-put.com, kjer najdete pester izbor računalniške in digitalne foto opreme. Več

APPOTEKA d.o.o.

Kamniška ulica 41, 1000 Ljubljana, Tel: 030 220 500
Zlati partner

SIDERA d.o.o.

Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, Tel: 031 777 790
O PODJETJU Sidera, ki v latinskem jeziku pomeni zvezda in je nastala v želji, da bi njena ustanoviteljica Urška Ambrož svoje dolgoletno delo v medijih združila s kreativno žilico, ... Več