Računalništvo, telefonija
06.08.2006 10:40

Deli z drugimi:

Share

S&T Hermes Plus za večjo varnost v cestnem prometu

S&T Hermes Plus je sporočil, da se je v Evropi začel izvajati projekt COOPERS za razvoj infrastrukture cestnega prometa, ki bo omogočil večjo cestno varnost. Pri projektu sodeluje 37 partnerjev, med drugim družbe za avtoceste, industrijska in gospodarska podjetja ter raziskovalni inštituti in univerze. V konzorcij za izvedbo načrta za izboljšanje cestne varnosti je bil povabljen tudi S&T Hermes Plus, ki je tako edino slovensko podjetje, sodelujoče pri projektu COOPERS.

Glavni namen projekta je razvoj naprednih telematskih aplikacij na cestni infrastrukturi, katerega dolgoročni cilj je sodelovanje infrastrukture in vozil pri upravljanju prometa. Z ažurno komunikacijo o prometnih informacijah med bazno enoto in motoriziranimi vozili na avtocestah se bo izboljšala obveščenost o stanju na cestah in s tem prometna varnost. Komunikacija bo izboljšala nadzor prometa ter na podlagi zanesljivega in učinkovitega prenosa podatkov tudi varnost. Največji učinek bo imela tovrstna komunikacija na področjih z gostim prometom, kjer je tudi možnost nesreč in prometnih zastojev največja. Po drugi strani pa bo projekt omogočil vozila uporabiti tudi kot premične naprave, ki bodo nadzorovale promet.

S&T Hermes Plus pri projektu, financiranem s strani EU, s pomočjo tehnologije CNSS/CN zagotavlja apliciranje agregatnih statističnih prometnih podatkov s področja cestninjenja v prostem prometnem toku s celotne cestne mreže. To je eden izmed pomembnih virov informacij za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu v okviru projekta COOPERS.

Projekt COOPERS temelji na ideji konvergentnega omrežja za vozila, ki so povezana z brezžično komunikacijsko rešitvijo in omogočajo ažurno komunikacijo o cestni infrastrukturi. Vozila, sodelujoča pri projektu, imajo vgrajen poseben zaslon, ki omogoča spremljanje prometnih zamaškov na cestah, voznike opozarja na prekoračeno hitrost njihovega vozila ter na prepoved vožnje določenih tipov vozil ob določenih urah ali dnevih. V vozilo vgrajena enota nudi tudi oceno pričakovanega časa, potrebnega za prihod na cilj, ki temelji na prometni situaciji, zajeti v omrežju. Voznikom je omogočena pomoč ob morebitnih okvarah vozila. S pomočjo naprednega sistema posredovanja ažurnih prometnih podatkov je mogoče tudi mednarodno izmenjevanje informacij o prometnih tokovih.

Projekt v vrednosti 16.804.000 evrov v večini financira Evropska unija, poteka pa pod okriljem konzorcija COOPERS, katerega nosilec je podjetje Austria Tech. Konzorcij projekt že izvaja na Nizozemskem, v Nemčiji, Avstriji in Italiji.


Prijavi napako v članku