Telefonija
27.06.2005 10:02

Deli z drugimi:

Share

Več sodelovanja pri izgradnji infrastrukture mobilne telefonije

Pred nekaj dnevi so se pri predsedniku Skupnosti občin Slovenije (SOS), mariborskemu županu Borisu Soviču, na pobudo projekta Forum EMS zbrali predstavniki mobilnih operaterjev, Foruma EMS in SOS. Prisotni so se pogovarjali o možnosti izboljšanja sodelovanja med občinami, občani in mobilnimi operaterji pri izgradnji infrastrukture, predvsem baznih postaj mobilne telefonije.

Vsi prisotni so predstavili težave, s katerimi se srečujejo in bodoča pričakovanja. Sestanek je potekal v konstruktivnem vzdušju in prisotni so sklenili, da je obstoječe stanje potrebno izboljšati oz. na konstruktiven način zmanjšati težave pri izgradnji infrastrukture ter na dolgi rok doseči sobivanje tehnologij in ljudi. Dogovorili so se, da bodo za prihodnjo razpravo po vzoru nekaterih držav EU (Italija, Nizozemska…) pripravili model, ki vključuje partnerski dogovor med državo, lokalnimi skupnostmi bin operaterji na tehničnem, poslovnem, družbenem in okoljskem področju. SOS bo med svojimi člani imenovala posvetovalni odbor za pomoč občinam pri iskanju rešitev in dialoga z občani in operaterji ter prek svojega predstavnika v Forumu EMS pripravilo smernice o načinih in postopkih reševanja vlog za izgradnjo omrežja mobilne telefonije ter drugih ključnih vprašanjih, ki so vezana na izbor primerne lokacije. Forum EMS in SOS bosta jeseni organizirala delavnico za predstavnike lokalnih skupnosti, javnih služb, upravnih enot… o kriznem komuniciranju, kjer je osrednja tematika umeščanje baznih postaj v prostor. Forum EMS bo v prihodnje zagotavljal vso podporo SOS pri informiranju občin (panoji v občini, objava člankov v občinskem glasilu, predavanja…). Vsi prisotni so pozdravili akcijo projekta Forum EMS opravljanja meritev elektromagnetnih sevanj frekvenčnih spektrov mobilne telefonije, ki se seli po zainteresiranih občinah.


Prijavi napako v članku