Računalništvo, telefonija
03.03.2006 20:01

Deli z drugimi:

Share

Raziskava IBM Global CEO Study 2006 z zanimivimi rezultati

IBM-ova skupina za poslovno svetovanje (IBM BCS) je v raziskavi ugotovila, da 65 odstotkov vodij največjih svetovnih podjetij namerava, zaradi vedno večjega pritiska konkurence in sil trga, korenito spremeniti poslovni model podjetja. Izsledki so del IBM-ove raziskave z naslovom The IBM Global CEO Study 2006, v kateri so kar 750 najpomembnejših izvršnih direktorjev velikih podjetij po celem svetu z osebnimi intervjuji izprašali o njihovih prihodnjih namerah. Letošnja raziskava je nadaljevanje raziskave iz leta 2004 in je razkrila, da je le 20 odstotkov vodilnih v podjetjih spoznalo, da so bili uspešni pri doseganju dobičkonosne rasti. Hkrati se oddaljujejo od prepričanja, da so za rast podjetja pomembni le vedno novi proizvodi in storitve. Tako sta kar dve tretjini vodilnih menedžerjev izjavili, da so sedaj pri zagotavljanju rasti osredotočeni na preoblikovanje poslovnih procesov in uvajanje novosti v poslovanje. Od teh se jih 61 odstotkov boji, da bodo te spremembe popolnoma preoblikovale njihovo industrijo. Na vprašanje, kako najbolj uspešno vnesti novosti in spremeniti poslovni model, je študija pokazala, da je kar 76 odstotkov vodilnih v podjetjih kot glavni vir novih idej navedlo sodelovanje s poslovnimi partnerji in strankami, medtem ko je interni odelek za raziskave in razvoj postavljen šele na osmo mesto. Kljub visoki vrednosti, ki jo pripisujejo sodelovanju z zunanjimi partnerji, se ga trenutno poslužuje le 51 odstotkov. Zanimivo je, da je tesno sodelovanje s partnerji kar v 73 odstotkih prisotno na rastočih trgih, na zrelih trgih pa se zunanje pomoči poslužuje le 47 odstotkov podjetij. Raziskava je pokazala tudi zanimivo povezavo med finančno uspešnostjo podjetja in sodelovanjem z zunanjimi partnerji. Podjetja z višjo rastjo dohodkov so kar za 30 odstotkov več uporabljala zunanje vire, kot tista z najnižjo rastjo dohodkov. Po izjavah nekaterih direktorjev, sodelovanje z zunanjimi izvajalci razširi pogled, prinese nove ideje, hkrati pa se pričnejo zavedati, da podjetje nikoli ne more imeti odgovorov na vsa vprašanja.


Prijavi napako v članku