Računalništvo, telefonija
05.10.2009 11:32

Deli z drugimi:

Share

Odgovori na upravno procesna vprašanja odslej na enem mestu

Upravna svetovalnica
Upravna svetovalnica

Ministrstvo za javno upravo

je s Fakulteto za upravo sodelovalo pri projektu »Upravna svetovalnica«. Eden izmed ciljev projekta je na enotnem spletnem mestu zbrati čim več vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbe o upravnem poslovanju. Spletna stran je odslej javno dostopna na naslovu www.upravna-svetovalnica.si. Vse, ki se pri svojem delu ali sicer srečujete z upravno procesnimi vprašanji vabimo, da odgovore s teh področij poiščete tudi na tem mestu.

Zbrana vprašanja in odgovori na spletni strani predstavljajo najpogostejše dileme, s katerimi so se do sedaj zainteresirani subjekti (posamezni uradniki, upravni organi in druge fizične ali pravne osebe) obračali neposredno na Ministrstvo za javno upravo ali člane projekte skupine iz Fakultete za upravo ter se nanašajo na uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbe o upravnem poslovanju. S pomočjo študentov Fakultete za upravo so se vprašanja in odgovori poenostavili do te mere, da so uporabni na vseh ali večini upravno pravnih področji, kjer se uporabljajo procesna pravila Zakona o splošnem upravnem postopku.

Poleg prvenstvenega zagotavljanja enotne upravne prakse je projekt »Upravna svetovalnica« pomemben tudi zaradi spremljanja uporabe veljavne zakonodaje in kot tak lahko služi kot informacija za morebitne nadaljnje sistemske spremembe. Ob tem pa želimo opozoriti, da zbrana vprašanja in odgovori ne predstavljajo obvezne razlage predpisa, niti niso v vlogi navodil resornega ministrstva, pač pa služijo kot pripomoček pri razumevanju procesnih institutov.

Spletna stran Upravne svetovalnice pa ni namenjena le iskanju rešitev procesnih dilem, ampak omogoča aktivno sodelovanje zainteresirane javnosti, ki na določene procesne dileme lahko predstavlja svoje poglede, si izmenjuje izkušnje ipd.


Prijavi napako v članku