Računalništvo, telefonija
Življenjski slog
Triki in nasveti
12.01.2024 07:00

Deli z drugimi:

Share

Kdaj uveljaviti garancijo in kdaj neskladnost blaga (stvarno napako)?

Imate dobre izkušnje z uveljavljanjem garancije ali stvarne napake? Poznate razliko? Kdaj uveljaviti garancijo? In kdaj stvarno napako oziroma neskladno blago po novem zakonu ZVPot-1? Kakšne odgovornosti imajo pri tem proizvajalec, uvoznik, prodajalec in potrošnik?
Garancija ali neskladnost blaga (stvarna napaka). Kaj je razlika? Kaj bi morali uveljaviti? Foto: DALL-E 3
Garancija ali neskladnost blaga (stvarna napaka). Kaj je razlika? Kaj bi morali uveljaviti? Foto: DALL-E 3

Veliko vprašanj in do konca članka upam, da tudi kar nekaj odgovor in razjasnitev glede vedno pereče teme v Sloveniji in drugje.

S 26. januarjem 2023 smo dobili novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki poleg treh evropskih direktiv iz področja varstva potrošnikov vključuje tudi vsebino Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

Če ste blago kupili pred 26. januarjem 2023, torej preden je začel veljati nov zakon, zanj velja stari Zakon o varstvu potrošnikov. Kakšna je razlika, v nadaljevanju.

Želite uveljavljati garancijo? Kakšne so vaše pravice in odgovornosti?

Ste vedeli, da garancija ni obvezna za vse izdelke? Garancija je obveznost, s katero se podjetje zaveže za brezplačno popravilo, nadomestilo ali vračilo kupnine v primeru, da izdelek ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali prodajnem sporočilu.

Za izdelke, kupljene pred 26. 1. 2023, lahko garancijo uveljavljate pri proizvajalcu in prodajalcu. Z novim zakonom ZVPot-1 pa lahko garancijo uveljavljate samo še pri garantu. Garant je v večini primerov proizvajalec tehničnega izdelka, v primeru uvoženih izdelkov pa lahko tudi uvoznik oziroma distributer. Prodajalec je garant samo v primeru, da izda garancijski list.

Obvezna garancija je najmanj eno leto, po novem zakonu ni več obvezne enomesečne garancije na rabljeno blago (avtomobili, priklopna vozila …).

Mobilni telefoni spadajo v kategorijo izdelkov z obvezno garancijo.

Mobilni telefoni spadajo v kategorijo izdelkov z obvezno garancijo.

Katero blago ima obvezno garancijo?

 • Proizvodi za gospodinjsko in podobno uporabo
 • Proizvodi avtomobilske in podobne industrije
 • Stroji in naprave za kmetijstvo in za obdelavo majhnih površin
 • Proizvodi informacijske tehnologije
 • Športna oprema in rekviziti
 • Proizvodi s področja radiokomunikacij, avdio- in videotehnike ter naprav, ki se nanje priključujejo
 • Elektro-medicinski pripomočki, namenjeni osebni uporabi
 • Naprave za varstvo pred požarom
 • Čistilne naprave
 • Male kurilne naprave

Za podrobnejši seznam blaga vsake kategorije si preberite Uradni list RS.

Koliko časa ima garant za odpravo napak blaga?

Za blago, kupljeno pred 26. 1. 2023, rok za odpravo napak ostaja 45 dni. Po novem zakonu pa se rok zmanjšuje na 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni po predhodnem obvestilu potrošnika in utemeljitev razlogov za podaljšanje.

Po pretečenem roku in neuspešni odpravi napak lahko odstopite od pogodbe, zahtevate vračilo kupnine ali nadomestilo z brezhibnim izdelkom.

Kako to izgleda v praksi?

Pokvaril sem vam je računalnik X blagovne znamke, za primer vzemimo HP. Na garancijskem listu ali na spletu boste našli najbližjega pooblaščenega serviserja (SRC, COMLAN …), ki je v tem primeru garant.

Z vračilom računalnika ne smete imeti stroškov, kar vključuje tudi stroške prevoza/transporta. Če boste računalnik oddali na pošto, od garanta lahko zahtevate vračilo poštnine. Najbolje je, da se z garantom dogovorite, da njihov pooblaščeni kurir prevzame okvarjeno blago. Vedno zahtevajte potrdilo o prevzemu blaga oziroma oddaji blaga na odpravo napak. Na dan prevzema začne teči rok za odpravo napak. Potrdilo, ki ste ga dobili, je vaša varnostna mreža v primeru, da garant ne izpolni svoje odgovornosti v zakonsko predpisanem roku.

Kot rečeno, po 30 dneh (ali 45 dni po starem zakonu) imate pravico zahtevati vračilo kupnine ali nadomestilo z brezhibnim računalnikom.

Za dodatno zavarovanje lahko blago fotografirate ali posnamete, vključno z vsemi dodatki, ki ste jih priložili v embalažo. V večini primerov dodatnega dokaznega gradiva ne boste potrebovali, v najslabšem scenariju pa lahko pride do nepričakovanih zapletov, zato nič ne škoduje, da ste pripravljeni.

Primer: Pooblaščeni serviser vam je popravil računalnik, vendar je bil dostavljen brez napajalnega kabla, ki ste ga priložili pri uveljavljanju garancije. S posnetkom si boste olajšali in pohitrili pritožbo, seveda če boste na drugi strani dobili korektnega svetovalca.

»Če podjetje uniči ali izgubi blago, ki mu je bilo dano v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, ali ni mogoče zagotoviti odprave poškodb oziroma okvar, podjetje potrošniku v osmih dneh izroči novo enako blago ali plača odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega blaga. Če spora o odgovornosti za izgubljene dele ni mogoče rešiti sporazumno, se spor lahko rešuje na pristojnem sodišču,« pojasnjuje glavna tržna inšpektorica mag. Andreja But Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.

Garancija je obveznost garanta, da v 30 dneh brezplačno odpravi napake. V nasprotnem primeru potrošniku pripada vračilo ali sorazmerno znižanje kupnine. Foto: Pexels

Garancija je obveznost garanta, da v 30 dneh brezplačno odpravi napake. V nasprotnem primeru potrošniku pripada vračilo ali sorazmerno znižanje kupnine. Foto: Pexels

Ste po popravilu opazili dodatno poškodbo na vaši napravi?

Ste iz servisa dobili napravo s poškodbo, ki ni bila prisotna pred popravilom? Podjetje je odgovorno za vse poškodbe ali okvare, ki se zgodijo med njihovim ravnanjem z vašim blagom. V primeru okvare/poškodbe morajo na lastne stroške v treh dneh odpraviti poškodbo, če gre za napake, ki ne zmanjšujejo vrednost in uporabnost blaga.  

Ste že tretjič menjali zaslon na zložljivem telefonu?

Obožujem zložljive telefone, vendar ne morem oporekati, da njihova vzdržljivost še ni na nivoju klasičnih telefonov. Večkrat sem že zasledil pričanja uporabnikov, ki so v roku dveh let ali celo manj bili  primorani dvakrat ali trikrat menjati zaslon.

Za obdobje treh popravil ste bili brez telefona, kakšne so v tem primeru vaše pravice? Shranite si vsa potrdila o odpravi napak na telefonu. Seštejte vse dneve, ko je bil telefon pri garantu. Če število presega zakonsko določen rok za odpravo napak, lahko zahtevate menjavo za brezhiben telefon, vračilo ali sorazmerno znižanje kupnine.

Pri Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije so nam razložili, da se garancijski rok podaljša za čas odprave napake. Torej, če ste napravo imeli 14 dni na popravilu, se garancijski rok podaljša za to časovno obdobje.

Ni vam potrebno sprejeti dobropisa

Dobropis ni enako vračilu kupnine! Vedno lahko zahtevate vračilo kupnine, pod pogojem, da izpolnjujete vse pogoje o vračilu kupnine med garancijskim rokom, rokom za neskladnost ali pa blago vračate v zakonsko predpisanem roku (30 dni) od nakupa.

Za uveljavljanje garancije morate predložiti račun ali garancijski list.

Z redkimi izjemami lahko za izdelke, kupljene v tujini, uveljavljate garanciji pri slovenskih pooblaščenih servisih.

Izdelek ste kupili v tujini. Lahko garancijo uveljavljate v Sloveniji?

Nakupovanje v tujini je vse bolj priljubljeno, predvsem zaradi dostopnosti in pogosto nižjih cen. Največji pomislek pri nakupovanju v tujini je, kako potem uveljavljati garancijo v Sloveniji in ali jo bodo slovenski pooblaščeni servisi upoštevali.

Znotraj EU velja obvezno dvoletno jamstvo na brezhibnost blaga, zato lahko v tem roku uveljavljate svoje pravice pri tujem prodajalcu ali pri slovenskem pooblaščenem servisu (garantu). Vedno preberite drobni tisk, saj se lahko zgodi, da imajo nekatere blagovne znamke izjeme za uveljavljanje evropske garancije v Sloveniji.

Tržni inšpektorat Republike Slovenije odgovarja, da »za blago, kupljeno v tujini, vendar znotraj Evropske unije lahko potrošnik uveljavlja svoje pravice v skladu z garancijo, ki jo je prejel ob nakupu blaga. Če so v njej navedeni tudi pooblaščeni servisi v Sloveniji, potem je možno uveljavljati ustrezen zahtevek pri njih, sicer pa ne.«

Kdaj je blago neskladno? Kdaj lahko uveljavljate stvarno napako?

Medtem ko garancija velja samo za omenjene »tehnične« izdelke, lahko stvarno napako uveljavljate za vsako kupljeno blago, vendar izključno samo pri prodajalcu. Po novem zakonu je blago s stvarno napako označeno kot neskladno blago.

Po starem zakonu je potrošnik lahko sam izbiral, ali bo izdelek menjal, zahteval popravilo, sorazmerno znižanje ali vračilo celotne kupnine. ZVPot-1 je potrošniku delno vzel to pravico in uvedel dvostopenjski postopek.

Če potrošnik ugotovi neskladnost blaga v 30 dneh od nakupa, ima pravico do odstopa od prodajne pogodbe in vračilo kupnine.

Če se neskladnost ugotovi po 30 dneh, je postopek z novim zakonom drugačen.

 • Potrošnik lahko najprej zahteva brezplačno popravila blaga ali menjavo.
 • Če prodajalec v zakonskem roku ni zagotovil skladnosti blaga, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska ali sorazmerno znižanje kupnine (potrošnik z redkimi izjemami lahko izbira sam).

Kdaj je na vas, da dokazujete neskladnost blaga? ZVPot-1 določa, da mora prodajalec v roku 1 leta od dobave dokazovati, ali je očitana neskladnost obstajala v času dobave ali ne. Izven tega roka odgovornost pade na potrošnika. Rok za uveljavljanje neskladnosti blaga je dve leti od nakupa.

O neskladnosti blaga morate prodajalca obvestiti v dveh mesecih od dneva, ko ste napako ugotovili. Prodajalec vam mora na zahtevek odgovoriti v 8 dneh.

Kaj sploh pomeni, da je blago neskladno oziroma da ima stvarno napako?

ZVPot-1 razlaga skladno blago kot blago, ki:

 • ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;
 • je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;
 • je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, ter
 • je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Če ste kupili televizor in se ta ne vklopi, ste dobili neskladno blago. Če ste kupili pohištvo in dobili napačne dimenzije – neskladno. Če ste po enem letu ugotovili, da imate v računalniku napačen procesor, kot pa je pisalo v opisu izdelka, lahko uveljavljate neskladno blago. Ker je minilo več kot eno leto, je v tem primeru vaša odgovornost, da dokažete neskladnost blaga.

Za spletne nakupe velja garancija, zakon o neskladnosti blaga (stvarna napaka) in 14-dvnevni obdobje za razmislek.

Za spletne nakupe velja garancija, zakon o neskladnosti blaga (stvarna napaka) in 14-dvnevno obdobje za razmislek. Foto: Unsplash

Kako je s spletnimi nakupi?

Ste že slišali za t. i. obdobje za razmislek ali pravico do odstopa od pogodbe? To je 14-dnevno obdobje, ki ga lahko izkoristite pri spletnih nakupih. V tem časovnem razponu imate pravico vrniti izdelek ali ga zamenjati brez dodatne utemeljitve. Obdobje za razmislek začne veljati, ko vi ali pooblaščena oseba prevzamete pošiljko(e) (prosti dnevi se ne štejejo). Pri vsakem prodajalcu se pozanimajte, kako poteka vračilo v tem obdobju.

Kritje stroškov vračila v tem primeru ni odgovornost prodajalcev, čeprav številni to ponujajo. V primeru, da vas prodajalec ni predhodno obvestil o morebitnih stroških za vračilo blaga, mora prodajalec te stroške kriti sam. Če vas prodajalec ne obvesti o pravici do odstopa od pogodbe, je ta podaljšana na 12 mesecev od prenehanja prvotnega obdobja odstopa. Prodajalec mora zagotoviti predlogo obrazca za odstop od pogodbe.

Obdobje za razmislek velja tudi v tujini oziroma v vseh članicah Evropske unije. Obstajajo pa izjeme oziroma blago, za katerega ta obdobje ne velja (letalske karte, hrana, blago po meri …). Pazite, da vrnete izdelek v brezhibnem stanju, kar velja tudi za embalažo.

Poleg pravice do odstopa od pogodbe lahko za blago, kupljeno preko spleta, normalno uveljavljate garancijo ali neskladnost.

Kaj pa naročila preko e-pošte ali telefona? Veljajo enaki zakoni?

Spletni nakupi, preko e-pošte ali telefona spadajo med pogodbe, sklenjene na daljavo brez fizične prisotnosti pogodbenih strank. Veljajo zgoraj omenjeni zakoni.

Če mislite, da ste naleteli na morebitno kršitev novega zakona ZVPot-1, lahko o tem obvestite Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Vedno pa se lahko posvetujete tudi z Zvezo potrošnikov Slovenije, v tujini pa se lahko zanesete na Mrežo evropskih potrošniških centrov (EPC).


Prijavi napako v članku
Vas zanima več iz te teme?
Garancija neskladnost blaga


Kaj berejo drugi?

Partnerji Računalniških novic Prikaži vse

NJORKA d.o.o.

Tovarniška cesta 4c, 5270 Ajdovščina, Tel: 05 901 21 22
Podjetja se srečujejo z vse več podatki, za njihovo učinkovito obravnavo pa potrebujejo številne programe in aplikacije, kar sčasoma vodi v administracijsko zmešnjavo in posledično ... Več
Bronasti partner

Agencija POTI – Z znanjem do cilja!

Stegne 7, 1000 Ljubljana, Tel: 01 511 39 21
Agencija POTI – Z znanjem do cilja! Agencija POTI, izobraževalna, svetovalna in založniška družba, si je v več kot 20. letih delovanja, pridobila obilico znanja in izkušenj ... Več
Zlati partner

Računalniški muzej

Celovška cesta 111, 1000 Ljubljana,
Že od leta 2004 si jemljemo za svoje osnovno poslanstvo opominjanje na informacijsko dediščino. Kot kulturna ustanova s sedežem v Ljubljani, se posvečamo zbiranju, ohranjanju ... Več

S-GRAF d.o.o.

Jarška cesta 7, 1230 Domžale, Tel: 01 721 91 70
O podjetju S-GRAF d.o.o. S-GRAF d.o.o. je eno izmed vodilnih podjetij na trgu tiskarskih storitev. Naročnikom nudijo kakovostne rešitve in nenehen razvoj na področju tiskanja. ... Več