Knjiga MEHATRONIKA za SAMO 32 €

Cena: 32,00€

Knjiga MEHATRONIKA za SAMO 32 €

Mehatronski sistemi danes množično domujejo v industrijah vseh vrst (strojni, elektro, računalniški, živilski, farmacevtski, kemijski, zabavni … ), prometu, okoljski tehniki … v poslovnih prostorih in naših domovih, v široki paleti storitvenih dejavnosti

Takoj na začetku je pomembno opaziti, da se učbenik nenehno, od začetka do konca, ne glede na vsebino poglavja, ukvarja s celotnim mehatronskim sistemom, ki mu s spoznavanjem njegovih struktur, postopoma dviga zahtevnost, od najenostavnejšega na začetku, do robotiziranih linij ob koncu šolanja. Tako zastavljen koncept učbenika omogoča projektni pristop k usposabljanju in sistemskemu zagotavljanju kakovosti pridobivanja strokovnih in ključnih kompetenc mehatronika.

IZ VSEBINE:

# Osnove obdelave podatkov (operacijski sistemi, paket MS Office)
# Tehniško komuniciranje (tehniške risbe, tabele in diagrami, komunikacija z načrtom, besedilom, predstavitvijo)
# Preskusna tehnika (vrste preskusov, preskusne naprave, tolerance in ujemi)
# Upravljanje kakovosti (pojem kakovosti, standardi, upravljanje kakovosti, standard DIN EN ISO 9000)
# Tehnologija materiala (razdelitev materialov, lastnosti materialov – fizikalne, kemične, mehanske, obdelovalne, ekološke; zgradba kovin, jeklo in železove litine, neželezne kovine, korozija, polimerni materiali, kompozitni materiali, pomožne snovi, materiali in varstvo okolja)
# Mehanski sistemi (osnove sistemskega pristopa, fizikalne osnove mehanskih sistemov : moč in izkoristek; funkcionalne enote: gredi, sklopke, gonila, ohišje in ogrodje, vodila, ležaji)
# Izdelovanje mehanskih sistemov (osnove izdelovalne tehnike, oblikovanje, ločevanje, spajanje, avtomatizacija izdelave, CNC-krmiljenje, strega in robotika)
# Osnove elektrotehnike (osnovni električni in magnetni pojavi in veličine, električni elementi, električni tokokrogi, vezave, izmenični tokokrogi, kondenzator in tuljava, trifazni sistemi)
# Električni stroji in naprave (transformatorji, motorji in generatorji, zaščitni ukrepi in naprave)
# Krmilna tehnika (krmiljenje in regulacija, digitalna tehnika, grafična predstavitev krmilij, pnevmatika, elektropnevmatika, hidravlična krmilja, senzorji, programirljiva krmilja)
# Regulacijska tehnika (regulacijska zanka, regulatorski sklopui in regulatorski členi, stabilnost regulacijskih zank)
# Industrijska omrežja v avtomatiki (topologije, prenosna sredstva, vodila, dostopanje do vodila, zaščita podatkov, ASi, Interbus, Profibus)
# Mehatronski sistemi (mehatronski podsistemi: mehanski, hidravlični, pnevmatični in električni podsistem, komponente m.s.)
# Montaža, zagon in vzdrževanje mehatronskih sistemov (sesatvljanje in spajanje, preverjanje in naravnavanje, načrtovanje in organiziranje montaže, primeri, varnost pri montaži, zagon, vzdrževanje mehatronskih sistemov)
#jezik slovenski jezik
#zahtevnost za vse
#vezava trda
#strani 624
#mere 170 x 240 mm

Več o izdelku


Deli z drugimi:
Share