Bilanca se bliža z bliskovito hitrostjo

Cena: 142,50€

Zgoščenka Zaključne knjižbe, izkazi in poročila od A do Ž.
 • Najprej se boste seznanili s pravno podlago, postopki in davčnim komentarjem konkretnih primerov knjiženj.

 • V drugem delu boste v 50 prilagodljivih tabelah v Excelu našli prikaz izdelave izkazov in pojasnitve obveznosti poročanja.

 • S 60 kontrolniki boste preverili izdelavo bilance in preprečili napake. Opozorjeni boste, čemu morate posvetiti še posebno pozornost.

 • V skladu z različnimi željami (upnikov, lastnikov, dolžnikov, direktorjev) boste znali na podlagi računovodskih informacij ustvariti sliko stanja in trendov vašega podjetja.

 • ŠE NEKAJ! Na podlagi številčnega primera in podatkov na kontih boste znali narediti izkaz denarnih tokov, kar pride v poštev predvsem za podjetja, ki niso zavezana reviziji, pa od njih tako zahteva banka.

  Kot BONUS boste hkrati prejeli tudi 37 (ne)zastavljenih vprašanj iz prakse, na katere odgovarja pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela. Med njimi je tudi nekaj tistih, ki si jih računovodje ne zastavijo, pa bi si jih morali.

  Priročnik je namenjen tistim, ki želijo pripraviti informativno poročilo, in tudi vsem revizijskim zavezancem.

  *Cene ne vključujejo DDV.


Deli z drugimi:
Share

Avkcija je pripravljena v sodelovanju s podjetjem VERLAG DASHOFER d.o.o.