Programska oprema
12.05.2006 06:36

Deli z drugimi:

Share

CREA za promocijo medsebojno povezljive evropske identitete

Podjetje CREA je v okviru seminarja mednarodne mreže predstavnikov uprav držav članic EU – Porvoo – ki poteka že devetič zapored, predstavilo uporabo digitalnih kvalificiranih potrdil s svojimi rešitvami CreaSign, CreaForms in CreaArchive za varno opravljanje elektronskih storitev prek spleta. Obenem so strokovnjaki podjetja CREA prikazali tudi uporabo digitalne identitete za izdajo elektronskih računov, prejem elektronsko podpisanih obrazcev in uporabo pametnih kartic podjetja ActivIdentity (ActivCard), katerega partner je CREA.

CREA je v okviru seminarja predstavila svojo rešitev CreaSign – programski gradnik, ki omogoča preprosto ustvarjanje in preverjanje elektronskih podpisov v okviru različnih računalniških aplikacij. Rešitev je mogoče vgraditi v obstoječe programske rešitve in izvesti enostaven prehod na varno elektronsko poslovanje. Obenem so predstavniki podjetja CREA udeležencem prikazali tudi rešitev spletnih elektronskih obrazcev in dokumentov CreaForms, ki omogoča varen zajem in obdelavo ali objavo različnih elektronsko podpisanih podatkov. CreaForms, v katero je vključen tudi gradnik CreaSign, omogoča enostavno pripravo novih ali uporabo obstoječih obrazcev in dokumentov. CreaArchive pa je rešitev za varno hranjenje dokumentov v elektronski obliki in zagotavlja popolno verodostojnost le-teh. Vse rešitve so usklajene z lokalno zakonodajo, davčnimi in računovodskimi predpisi ter evropskimi smernicami in tehničnimi standardi na tem področju.

Deveto konferenco Porvoo je organiziralo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Agencijo za overjanje digitalnih potrdil pri finskem Centru za register prebivalstva. Osnovni namen skupine Porvoo je promocija medsebojno povezljivih evropskih elektronskih identitet ter razvoj nacionalnih in mednarodnih elektronskih storitev, ki temeljijo na tehnologiji javnih ključev in elektronski identifikacijski kartici, namenjeni varnemu e-poslovanju. Mednarodna mreža spodbuja tudi medsebojno priznavanje digitalnih potrdil, pripravlja tehnične specifikacije ter navodila za vzajemno, čezmejno uporabo avtentikacijskih mehanizmov ter uporabo elektronskih identifikacijskih kartic za spletni dostop do e-storitev uprav držav članic EU.

Slovenija, gostiteljica devetega seminarja Porvoo, je predstavila stanje razvoja informacijske družbe in elektronskih identitet v Sloveniji, sodelujoče članice pa so prikazale napredek na nacionalnih projektih elektronskih identitet ter s tem povezanimi nacionalnimi in meddržavnimi storitvami. Predstavljen je bil napredek tako na področju standardizacije elektronskih identifikacijskih dokumentov kot pri uvajanju biometričnega potnega lista, obenem pa so predavatelji predstavili tudi stanje storitev e-Uprave in infrastrukturo javnih ključev. Konference so se poleg predstavnikov uprav držav članic udeležili tudi predstavniki Evropske komisije in zasebnega sektorja.


Prijavi napako v članku