Računalništvo, telefonija
13.11.2013 11:49

Deli z drugimi:

Share

Vloga novih IT je ključna!

Na dvodnevnem Posvetovanju o informatiki v energetiki PIES 2013, ki se je letos že 6. leto zapored odvijal v Portorožu, so predstavniki posameznih panog energetskega sektorja predstavili vrsto aktualnih tem in trendov, ki se v zadnjem letu odražajo na omenjenem področju, in na ta način znova opozorili na pomembnost dogodka kot je PIES, ki vsako leto znova opozarja, združuje in povezuje vse ključne akterje iz informatike in energetike.
Vloga novih IT je ključna!
Vloga novih IT je ključna!

»PIES ste vi, informacijski strokovnjaki in uporabniki informacijskih storitev. Vaši prispevki in mnenja se preko PIES-a slišijo tudi izven ozkega strokovnega kroga, slišijo pa se tudi med odločevalci in regulatornimi organi,« je ob koncu povedal Miran Novak, sopredsedujoči programskega odbora Posvetovanja PIES.

Tudi letos nismo mogli mimo pametnih omrežij

»Pametna omrežja so eden od poudarjenih sklopov v sekcijah, na posvetu imamo štiri sekcije in v praksi že imamo nekaj pozitivnih premikov. Toda v Sloveniji na tem področju zaostajamo z naložbami – seveda zaradi krize, še bolj pa zaradi nesrečnih preteklih napihnjenih naložb v energetiki; značilen primer je projekt TEŠ 6,« je že na uvodnem dnevu poudaril Rok Rupnik, predsednik slovenskega Društva informatikov v energetiki.

Ključ do uspeha v konceptu pametnih omrežij je torej sočasna izraba najnovejših tehnologij in rešitev, kar zahteva učinkovito izmenjevanje informacij med različnimi pametnimi napravami in informacijskimi sistemi znotraj podjetja, kot tudi izmenjavo podatkov med podjetji, ki nastopajo na energetskem trgu. »To vsekakor nakazuje na pomen ITK v pametih omrežjih,« je še izpostavil Rupnik, ki se boji, da je zaostanek Slovenije, ki premalo vlaga v infrastrukturo pametnih omrežij.

Potrebno bo zagotoviti ustrezno varnost

Poročila o varnostnih dogodkih kažejo na porast napadov na informacijske sisteme na področju energetike, med katerimi je žal nekaj tudi uspešnih. »To nakazuje na dejstvo, da bo varnost v pametnih omrežjih še pomembnejša kot varnost omrežij podjetij, saj je potencialna škoda vdora lahko zelo velika za celotno družbo in gospodarstvo,« so izpostavili problematiko gostujoči predavatelji, ki se zavedajo resnosti tega problema.

Še en primer dobre prakse

Obenem pa smo na drugi strani videli odličen primer delovanja sistema, ki sta ga razvila EIMV in Bintegra, in sicer za ugotavljanje meja obratovanja (SUMO). Gre za moderen informacijski sistem za podporo sprotnim odločitvam v obratovanju elektroenergetskega prenosnega sistema. »Preko vizualizacijskega orodja ODIN omogoča operaterjem v centru vodenja vpogled v trenutno obremenljivost daljnovodov in obremenljivost v bližnji prihodnosti – do tri ure vnaprej,« so na združenem predavanju pojasnili strokovnjaki.

Trendi, ki narekujejo spremembe

Laboratorij za kognitivno modeliranje iz Fakultete za računalništvo in informatiko je predstavil potenciale uporabe metod prediktivne analitike v energetiki. Predstavljeni pa so bili tudi različni primeri uporabe mobilnih aplikacij in različnih mobilnih naprav v energetiki. Posebej je bilo poudarjeno, da energetska podjetja potrebujejo centraliziran sistem za upravljanje z mobilnimi napravami.

Letos je bil opazen tudi porast udeležencev iz plinskega sektorja, pa tudi v komunalni energetiki so nas opazili, tako da pričakujemo, da se bodo v prihodnje še bolj številčno udeleževali Posvetovanja, saj obstaja v procesu deregulacije distribucije plina precej vzporednic s potjo, ki so jo že prehodili distributerji električne energije.

Na predlog partnerjev, ki delujejo na trgu z električno energijo in plinom, je bil pripravljen in predstavljen tudi demonstracijski projekt PERUN PLIN, ki je nastal v sodelovanju med SODO d.o.o. in Informatiko d.d. in v sklopu katerega je bilo lepo nakazano, kaj vse bi bilo potrebno storiti s strani večih deležnikov, da bi demonstracijski projekt po odločitvi končno lahko spremenili tudi v delujočega.

Tudi PIES 2014 BO!

Še enkrat smo bili s strani številnih predavateljev, častnih gostov in predstavnikov podjetij, ki so podprla posvetovanje, priča zanimivemu pregledu dogajanja v stroki in predstavitvi učinkovitih praks, ki so jim obiskovalci, letos jih ni bilo z nami v Portorožu nič manj kot pretekla leta, ter predstavniki medijev z veliko pozornostjo prisluhnili. Obkonferenčno dogajanje pa je še popestrilo že tako zanimiv utrip dogodka. Kljub lepemu vremenu so bile predavalnice polne, kar potrjuje visoko raven tako predstavljenih člankov kot strokovnost vabljenih predavateljev. PIES je torej nakazal smernice, kako rešiti nekatere ključne probleme, ki ovirajo potrebne spremembe na področju IT v Sloveniji in za katere upamo, da se bodo že do prihodnjega leta, ko se znova srečamo, vsaj deloma uresničile.


Prijavi napako v članku