Računalništvo, telefonija
23.01.2020 08:14
Posodobljeno 1 leto nazaj.

Deli z drugimi:

Share

“Potrebujemo pametna in povezana mesta”

Mednarodna konferenca 1st Southeast Europe Smart Society Conference, ki jo je organizirala IKT horizontalna mreža ob podpori Združenja za informatiko pri GZS, je privabila 150 udeležencev, ki so lahko spoznali aktivnosti slovenske države za pospešitev razvoja pametnih skupnosti ter si ogledali dobre prakse iz širše regije. Vrhunec dogodka je predstavljal podpis evropske in nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne preobrazbe mest.
"Potrebujemo pametna in povezana mesta"
"Potrebujemo pametna in povezana mesta"

Konferenca, ki je bila namenjena predvsem vodilnim predstavnikom slovenskih in regionalnih lokalnih skupnosti, občinam ter občinskim/regionalnim razvojnim agencijam ter podjetjem, ki razvijajo rešitve za pametna mesta, je že v svoji prvi izvedbi navdušila. Predavatelji so udeležencem pokazali pasti in priložnosti implementacije evropske strategije pametnih skupnosti in mest. V njih bo tehnologija igrala veliko vlogo, prednjačile pa bodo odprte platforme, odprti podatki ter standardizirani (poenoteni) programski vmesniki. Programski arhitekti rešitev v pametnih mestih bodo morali zagotoviti združljivost podatkovnih modelov, saj bo celovita in povezana uporabniška izkušnja meščanov in obiskovalcev mesta ključni indikator uspeha.

»Mesta po vsem svetu si prizadevajo postati pametna. Ključni cilj je povezati ljudi, podatke in storitve, ki nastajajo na posameznih področjih pametnega mesta ali skupnosti, si prizadevati za umirjeno in premišljeno rabo tehnologije, ter tako izkoristiti polni potencial digitalizacije za digitalno preobrazbo v trajnostno družbo,« je pojasnila Andreja Lampe, vodja IKT horizontalne mreže in dodala, da prav s takšnim dogodkom ustvarjamo ekosistem in iščemo inovativne rešitve na področju tehnologije in novega pristopa razmišljanja za povečanje kakovosti življenja.

Andrej Kotar, predstavnik Skupine za pametna mesta in skupnosti pri Slovenski digitalni koaliciji in direktor za javni sektor v podjetju Comtrade, je dodal: »Priložnosti vidim v širšem partnerskem povezovanju slovenskih podjetij. Implementacija pametnih tehnologij nam omogoča izboljšanje življenja, doseganje zelenih ciljev, predvsem pa vodi do gospodarske konkurenčnosti Slovenije v svetu.«

Kakšna bo prihodnost pametnih skupnosti?

Cel svet si postavlja vprašanje, kakšna bo prihodnost pametnih skupnosti. »Medtem, ko mesta zglede iščejo predvsem v posameznih azijskih državah ali ZDA, pa lahko tudi mesta in skupnosti jugovzhodne Evrope dokazujejo, da so napredna in nudijo odlično izkušnjo sodobnim meščanom. Lep zgled je že Ljubljana, s svojimi programi trajnostno naravnane mobilnosti, energetske učinkovitosti ter številnimi zelenimi iniciativami,« je v uvodnem nagovoru udeležence konference spomnil Dejan Crnek, podžupan Mestne občine Ljubljana (MOL).

EU nudi znanje in sredstva

Namen konference je bila predstavitev prednosti širokega povezovanja, potrebnih aktivnosti v procesu vzpostavitve pametnega mesta ter dobrih domačih in tujih praks. Evropska unija je namreč sprejela namensko deklaracijo o pametnih mestih, s katero želi doseči kakovostne preobrazbe mest, boljše razumevanje urbanih gospodarstev in okolij.

Na konferenci so udeleženci izvedeli, kako razviti strategije pametnega mesta na nacionalni in lokalni ravni s poudarkom na vključevanju pametnih, trajnostnih strategij in strategij odpornosti. Vse to zahteva tudi finančna sredstva, zato so skrbno prisluhnili predstavitvi evropskih finančnih mehanizmov, ki bodo v bližnji prihodnosti zagotavljali sredstva za vzpostavitev pametnih mest.

Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu, je povedal: »Priložnosti so na vsakem koraku. EU v to področje vlaga 5 odstotkov regionalnega sklada, sam pa si zelo prizadevam za področje razvoja podeželja. Iniciativa pametne vasi je tista, v kateri želimo združiti ukrepe, ki bi zaustavili odseljevanje ljudi s podeželja v mesta, ter jih s pomočjo tehnologije opolnomočiti na najrazličnejših področjih.«

Z vidika kohezijske politike vidimo velik potencial v sodelovanju na širšem področju, ne le na področju mesta. Le tako se lahko razvijejo rešitve, ki omogočajo boljši dostop do storitev, boljšo in trajnostno naravnano mobilnost za vse prebivalce,« je povedal Gregor Čufer iz generalnega direktorata Evropske komisije.

Slovesni podpis deklaracij

Konferenco 1st Southeast Europe Smart Society Conference sta obeležila dva svečana podpisa. Na njej sta bili namreč podpisani Slovenska nacionalna deklaracija za pametno družbo in Deklaracija EU o pametnih mestih in skupnostih. Evropska unija je pripravila evropsko deklaracijo »JOIN, BOOST, SUSTAIN«, s podpisom katere so se odločevalci na vseh ravneh javne uprave (lokalna uprava, regionalna, državna uprava, EU) zavezali k združitvi moči pri spodbujanju trajnostne digitalne preobrazbe mest in skupnosti v EU. Verjamejo, da sta tesno sodelovanje na podlagi upravljanja na več ravneh v EU in soustvarjanje z državljani ključna za poslanstvo, kako preobraziti evropska mesta in skupnosti v pametne ter trajnostne kraje, kjer ljudje radi živijo in delajo.

Podpisniki so se tako zavezali za načrtno strateško partnersko povezovanje v Sloveniji ter gradnjo pametnih mest in skupnosti, skladno z usmeritvami Evropske unije. S podpisi evropske deklaracije »JOIN, BOOST, SUSTAIN« mestnih občin Ljubljana in Novo mesto, občin Litija in Logatec in Šmartno pri Litiji ter evropskega poslanca g. Bogoviča, je Slovenija druga država v EU, ki je pristopila k podpisu in tako potrdila zavezo k trajnostni digitalni preobrazbi mest in skupnosti.

Na konferenci je nacionalno deklaracijo že podpisalo 35 udeležencev. S proaktivnim vključevanjem v evropske iniciative podpisniki vidijo priložnost za pospešen razvoj trajnostno usmerjene pametne družbe v Sloveniji.

Davor Meersman, izvršni direktor organizacije Open & Agile Smart Cities (OASC), je udeležencem predstavil primere implementacije evropske strategije in osvetlil tehnološke gradnike, odprte platforme, odprte podatke, združljivost podatkovnih modelov ter standarde. »Ne smemo pozabiti, da se rešitve začnejo pri izzivih, pri čemer gre za družbene izzive. Ko rešimo težavo medsebojne združljivosti, lahko vašo rešitev, ki jo razvijate kot mesto, razširimo na številna druga mesta in pomagamo napredovati celotni družbi. Obseg začetnega projekta ni pomemben, saj šteje le to, v kakšnem obsegu prihaja do vpeljave,« je dejal.

Pametna mesta in podeželja sestavljajo pametno družbo

Priložnosti za družbo so na številnih področjih, najpomembneje pa je, da lahko integriramo različne vidike. Globalna družba je celota, ne deli se na ločene sektorje. Vsi deležniki morajo sodelovati, če želijo ustvariti boljše življenjske razmere za posamezne prebivalce in celoten planet. »Ustvariti moramo rešitve, ki prinašajo prednosti za vse. Tehnologija lahko bistveno prispeva k medsebojnemu usklajevanju in demokratizaciji ter oblikovanju pristopa, ki je vključujoč in iz procesa digitalizacije ne izključuje nikogar, obenem pa omogoča družbi, da postane pametnejša,« je vlogo pametnih rešitev komentiral Stefano de Panfilis, direktor poslovanja v FIWARE Foundation.

Pametna mesta po vsem svetu namreč spoznavajo, da ni dovolj, da razmišljajo le znotraj svojih meja. Prav je, da tudi mesta (s)poznajo izzive in potrebe podeželja. Mesta morajo razumeti širši kontekst. »Bolj ko razumemo, kako podatki delujejo, lažje oblikujemo skupno platformo, ki vasem in majhnim mestom pomaga izmenjevati pomembne podatke. Tako lahko bolje poskrbijo zase, obenem pa postanejo del podatkov o širši regiji in mestih,« je pomen standardizacije in vlogo podatkov ter platform za pametna mesta komentiral Michael Mulquin, predsednik odbora za pametna mesta v podjetju IEC Systems.

Pametna mesta in vasi so stalen proces

Okrogla miza je obravnavala izzive, kako posamezna država »prevaja« evropska načela in tehnične specifikacije v usmeritve za lokalne skupnosti in podjetja. Sogovorniki so se strinjali, da velja ubrati pristop od spodaj navzgor.

»Zelo pomembno je, da vzpostavimo dialog med vsemi deležniki, ki sodelujejo pri nastanku pametnih mest. To vključuje vse, od prebivalcev in posameznikov do podjetnikov in odločevalcev na lokalni ravni. Med seboj morajo komunicirati, če želijo ustvariti boljšo in pametnejšo družbo,« je povedal Kotar in dodal: »Tudi vključenost mora biti prisotna na vseh ravneh. Tehnologija le omogoča spremembe in ni rešitev sama po sebi. Je orodje na poti. Pametna mesta niso končni cilj, temveč so stalen proces, ki se ne konča.«

Kot so še ugotavljali sogovorniki, so števila mesta že prešla v fazo marketinga in začenjajo z vpeljavami različnih rešitev. Predvsem večja mesta so zelo proaktivna pri oblikovanju vizije in povezovanju z drugimi mesti ter že lahko pokažejo prve dosežke.

Podporniki konference so bili Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS, OASC, Comtrade, Telekom, DIH, Igea, Žejn Group, Optifarm ter MojaObčina.si.

Slovensko nacionalno deklaracijo za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo najdete tukaj, ki jo lahko podpisano posredujete na naslov Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana ali na e-naslov ikthm@gzs.si.

Evropsko deklaracijo najdete tukaj.


Prijavi napako v članku