LEGAMA d.o.o.

Predlagaj izboljšavo

Deli z drugimi:

Share
  • Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje
  • 040 168 360
  • info@legama.si
  • www.legama.si
Davčna št.:
SI 96437197
Zavezanec za DDV:
DA
Matična št.:
2147483647

Legama d.o.o. je podjetje, ustanovljeno septembra 2014. Ukvarja se s prodajo naprednih in kvalitetnih didaktičnih pripomočkov ter z nudenjem izobraževanj za učitelje.

Legama d.o.o. je uradni distributer v Sloveniji za progam LEGO® Education. Prav tako pa omenjene izdelke prodaja tudi v Srbijo, Črno goro in Makedonijo. Poleg programa LEGO Education, strankam ponuja tudi didaktična programa Bino in Learning Resouces ter barvice Edu 3.

Glavno dejavnost podjetja predstavlja prodaja progama LEGO Education in nudenje izobraževanj za uporabo produktov iz programa LEGO Education. Program je nastal znotraj LEGO skupine na pobudo učiteljev, ki so želeli imeti sistem za učenje, ki bi učencom omogočal učenje skozi igrivo učno izkušnjo. Produkte razvijajo učitelji s celega sveta. Pri LEGO Education se zavedajo, kako pomembna je igra pri razvoju otroka in kako gresta lahko igra in učenje dobro skupaj. Največji poudarek pri uporabi produktov LEGO Education, je pridobivanje sposobnosti 21. stoletja, na igriv način, ki je blizu vsakemu otroku in bo zagotovil veliko bolj trajnejše pomnenje.

Znano je, da otroci med odraščanjem izgubljajo sposobnost kreativnega razmišljanja, program LEGO Education pa želi to sposobnost otrok zadržati dlje, saj želijo otroke pripraviti na kasnejše spodapanje s svetom, želijo jih naučiti razmišljanja in iskanja pravih rešitev. Zavedajo se, da je pomembno začeti zgodaj, prej ko se začne otroka učiti veščin 21. stoletja, lažje mu bo kasneje v življenju. Program je razdeljen na sklop za predšolsko vzgojo in sklop za šole, ki sega vse do fakultet. Področja, ki jih zajema sam program pa so naravoslovje s pripomočki za učenje mehanizmov, matematike in robotike ter družboslovje, kjer se otroci učijo razvijanja jezika, govorjenja, branja in pisanja. Pri vseh produktih pa je rdeča nit učenje reševanja problemov, da otroci poslušajo en drugega in se učijo timskega dela.

Legama si prizadeva prinesti ta sodoben način učenja v šole. Zaveda se, da je vsak otrok drugačen in ima svoje potrebe, zato želi z inovativnimi metodami omogočiti prav vsakemu izmed njih enake možnosti za uspeh. Glavna želja je, da bodo otroci radi hodili v šolo, se z veseljem učili, si bodo pridobljeno znanje trajneje zapomnili in ga bodo lahko izkoristili v svojem odraslem življenju.

Vizija


Vizija podjetja Legama d.o.o. je spremeniti načine poučevanja in jih prilagoditi za učenje sposobnosti, potrebnih v 21. stoletju. Legama d.o.o. želi ponuditi inovativne učne pripomočke v digitalni in fizični obliki, ki ponujajo praktično in kreativno učno izkušnjo. Legama d.o.o. verjame, da bodo učitelji in učenci prevzeli nov način učenja, ki je bolj učinkovit, pritegne in ponuja večjo motivacijo.

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja Legama d.o.o. je navdihniti in razviti sestavljalce prihodnosti tako, da izobraževalnim ustanovam ponudi rešitve, ki bodo učencem omogočile uspeh. Zavedajo se, da se od učiteljev pričakujejo določeni učni rezultati, zato si prizadevajo ponujati produkte, ki bodo zagotovile te potrebe.

Vrednote


Vrednote podjetja Legama d.o.o. so domišljija, zabava, kreativnost, učenje, skrb za druge in kvaliteta. Legama želi s produkti in storitvami, ki jih ponuja, zajeti vse naštete vrednote. Učenje mora biti prijetno, primerno, praktično in kreativno.

Cilji

Cilji podjetja Legama d.o.o. so zagotavljati kakovostne produkte in storitve uporabikom ter jim zagotoviti vso podporo, predvsem pa ponuditi celostno uporabniško izkušnjo.


Deli z drugimi: